Tipsblankett skal gjøre det lettere å føre tilsyn med det offentliges anskaffelser

Anbud365: Tipsblankett skal gjøre det lettere å føre tilsyn med alvorlige regelbruddGeneraldirektør Kirsi Leivo i finske Konkurrens- og konsumentverket, som har oppgaven med å føre tilsyn med det offentliges anskaffelser. Mange av undersøkelsen de har stått for, har utgangspunkt i et tips som er kommet inn.

Skriv ut artikkelen

I vår fikk finnene en ny tipsblankett som de kan bruke hvis de vil melde fra om at de har mistanke om ulovlig direkteanskaffelse eller annen lovstridig anskaffelse. Blanketten skal gjøre det lettere å tipse, heter det fra finske Konkurrens- og konsumentverket, som er adressat for slike tips. I fjor kom det inn ca. 200 tips. Og jo mer nøyaktig opplysningene i tipsene er, desto bedre kan KKV bedømme behovet for å se nærmere på saken. Også da skal tipsblanketten være til hjelp. Ved behov kan man tipse anonymt.

Som i Sverige fins det en statlig tilsynsordning på området offentlige anskaffelser. Det er Konkurrens- og konsumentverket (KKV) som har denne oppgaven i Finland. Så vel KKV som Konkurrensverket, som har tilsynsrollen i Sverige, er søstervirksomheter til Konkurransetilsynet i Norge.

Nærmere 200 tips i fjor

Det fremgår av rapporten om aktiviteten i 2021 at KKV fikk inn ca. 200 tips vi ulike kontaktkanaler. I tillegg kom det inn 31 begjæringer om tiltak i forbindelse med tilsynet. Til sammen var 62 saker tilknyttet tilsynet var under behandling, hvorav om lag halvparten førte til tiltak.

Halvparten av sakene KKV behandlet i fjor ble tatt opp på eget initiativ – enten med utgangspunkt i verkets eget arbeid eller et innkommet tips. I ti saker førte behandlingen frem til et administrativt tiltak – ni oppdragsgivere fikk anmerkning, mens en bel gjort oppmerksom på at anskaffelsesreglene skal følges.

Sosial- og helseanskaffelser

På samme måte som i tidligere år er det uklarheter knyttet til anskaffelser innenfor sosial – og helseområdet som påkaller oppmerksomhet, enten via de kontaktene KKV har eller de sakene de har til behandling. Forklaringen på dette er, ifølge KKV-rapporten, at det gjøres mange anskaffelser på området, verdien på kontraktene er ofte betydelige og avtaleperiodene er lange. Også flere begjæringer om tiltak som gjaldt anskaffelse av transporttjenester satte sitt preg på KKVs tilsynsarbeid i 2021.

KKV skriver at de gjennomgår alle tips og vurderer utfra innholdet om det er nødvendig å innlede en mer omfattende utredning. I sine tilsyn fokuserer KKV på de feil og forsømmelser som er mest betydelige med tanke på anskaffelsesreglene. I første rekke betyr det direkteanskaffelser som er gjort uten forankring i anskaffelsesloven.

Tilsynsmyndighet siden 2017

Det er i år fem år siden KKV ble tildelt ansvaret med å føre tilsyn med det offentliges anskaffelser i Finland. Formålet er å sikre at de prinsippene som er sentrale med tanke på allmennhetens interesse og effektiviteten i bruken av offentlige midler, så som åpenhet og ikke-diskriminering iakttas ved anskaffelsene. I disse årene har KKV hatt 11 saker for Marknadsdomstolen, som er den finske domstolen for slike saker. Samtidig er det gjort 26 beslutninger om administrative tiltak overfôr oppdragsgivere som ikke har etterlevet anskaffelsesreglene.

Bli den første til å kommentere på "Tipsblankett skal gjøre det lettere å føre tilsyn med det offentliges anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.