Åtte av ti svenske korrupsjonssaker gjaldt offentlig-privat kontakt, anskaffelser inkludert

Anbud365: Åtte av ti svenske korrupsjonssaker gjaldt offentlig-privat kontakt, anskaffelser inkludertHayaat Ibrahim er generalsekretær i Institutet Mot Mutor (IMM), som nå er ute med sin 2021-rapport med oversikt over rettsaker der bestikkelser er tema.

Skriv ut artikkelen

I åtte av ti korrupsjonssaker for retten i Sverige i fjor dreide det seg om en person fra privatsektor som frister med en utilbørligfordel til en person i offentlig sektor eller at den sistnevnte ber om å få en slik fordel. Det fremgår av en fersk svensk rapport med oversikt over fjorårets rettssaker om bestikkelser. Og området offentlige anskaffelser er representert – med en frikjennelse, en dom om frikjennelse under dissens og en der resultatet ble fire år i fengsel for den offentlig ansatte.

Institutet Mot Mutor (IMM) er en svensk næringslivsorganisasjon som gjennom informasjons- og kunnskapsspredning bidrar i antikorrupsjonsarbeidet. Siden 2017 har instituttet publisert en årlig rettssak-samling for å gi et samlet bilde av alle svenske bestikkelsesdommer

I 2021-utgaven som foreligger nå, presenteres et 30-talls saker, hvorav tre gjelder offentlige anskaffelser. 61 personer var tiltalt, av disse ble seks frikjent. Det handler mest om penger og den typiske deltaker i slike handlinger er en mann i 45 årsalderen. I 37% av sakene var det data/Telekom det dreide seg om – en mangedobling fra året før. Transportsektoren er imidlertid den sektor som har hatt høyest andel av rettssaker knyttet til bestikkelser de siste fem årene.

Transport og anskaffelse

En av de tre anskaffelsessakene gjaldt en konkurranse i Aserbajdzjan i 2013. Et svensk transportselskap var med i et konsortium der også et lokalt selskap var med. Konsortiet vant, men Verdensbanken som finansierte det aktuelle jernbaneprosjektet, fattet mistanke om at noe ikke hadde gått rett for seg. Konsortiet hadde fått konfidensiell informasjon og det svenske selskapets ledelse ble mistenkt for å ha samarbeidet med oppdragsgiveren for å vinne konkurransen. Direktøren ble derfor tiltalt for grov bestikkelse, men tingsrätten fant at fordelen som lå i dette objektiv sett har vært stor nok til å påvirke eller være egnet til å påvirke mottakernes tjenesteutøvelse. Dermed ble direktøren frikjent, men en av domsmennene mente direktøren likevel hadde gjort seg skyldig til grovt å ha bidratt til bestikkelser.

Renhold og anskaffelse

En annen anskaffelsessk gjeldt renhold i en bussgarasje, der en ansatt skal ha spurt en venn om hans selskap ville levere tilbud på oppdraget. Nei, sa vennen, som derimot fortalte saksbehandleren at han visste om et selskap som kunne ta oppdraget og at det aktuelle selskapet kunne gi litt «penger under bordet». Oppdragsgiverens ansatte hadde ikke fullmakt til å ta beslutninger, men leverte forslag til vedtak til ledelsen. Den ansatte ble tiltalt for grove bestikkelser, men be frikjent. Ifølge tingsrätten var den ansattes redegjørelse for saken og hva som ble sagt utilstrekkelige, noe som dermed førte til at bevisbildet ikke holdt. Den ansatte ble dermed frikjent for påstand om bestikkelser.

Fengsel og anskaffelse

Den tredje saken i IMM-rapporten handler om en eiendomssjef i en offentlig myndighet. Han lot bygge på privat grunn for ca. 3,8 mill., og benyttet tre ulike entreprenørselskaper eller underleverandører til disse. På det aktuelle tidspunktet hadde disse en rammeavtale gående med myndigheten der eiendomssjefen var ansatt. Han betalte ikke selskapene for den private jobben, men benyttet i stedet å dekke kostnadene via fakturering over rammeavtalen. Han benyttet seg også av en båt som et av entreprenørselskapene eiet. I tillegg drev han eget selskap og utstedte 20 falske fakturaer til en av entreprenørene for arbeid som aldri ble utført. Tingsrätten slo fast at eiendomssjefen var involvert i og kunne påvirke ulike anskaffelser der entreprenørene deltok. Hans fordeler var alle utilbørlige, og dommen lød på fire års fengsel og næringsforbud i fem år.

Bli den første til å kommentere på "Åtte av ti svenske korrupsjonssaker gjaldt offentlig-privat kontakt, anskaffelser inkludert"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.