Avviste klage på utydelig konkurransegrunnlag i en direkteanskaffelse

Skriv ut artikkelen

En klage på en direkteanskaffelse må bedømmes ut fra reglene for slike. Man kan ikke legge til grunn f.eks. prosedyreregler som gjelder for anskaffelser av høyre verdi. Det er de grunnleggende prinsippene som gjelder, og i det lys avviste Högsta förvaltningsdomstolen nylig en klage. Selv om konkurransegrunnlaget ikke var spesielt presist, kunne domstolen ikke finne at de brøt mot disse prinsippene. Oppdragsgiver har stort handlingsrom.

Saken i Högsta förvaltningsdomstolen (Mål nr. 3830-17) gjaldt en oppdragsgiver som skulle kjøpe arkivsystem. Verdien på anskaffelsen lå under den svenske grensen for direkteanskaffelser, og den ble kunngjort. Det fremgikk av anbudsdokumentene at det dreide seg om en direkteanskaffelse, og at tilbudene skulle vurderes ut fra en avveining mellom pris og kvalitet.

Seks tilbud kom inn, og en av dem som ikke fikk kontrakt, klaget inn tildelingen. Ankepunktet var at beskrivelsen var for svevende ettersom den ikke angav den aktuelle vektingen mellom pris og kvalitet. Det hadde, het det, påvirket selskapets mulighet til å levere et konkurransedyktig tilbud. Oppdragsgiveren hadde nøyet seg med å skrive at kvaliteten på den tilbudte løsningen ble prioritert før tilbudt pris.

Må kunne dokumentere

I direkteanskaffelser er det ikke nødvendig å ha et konkurransegrunnlag, men oppdragsgiveren må kunne vise overfor en domstol eller tilsynsmyndighet at direkteanskaffelsen ble gjennomført på en godtagbar måte. I denne konkrete saken ønsket oppdragsgiveren å benytte konkurransegrunnlag i et forsøk på å teste ut markedets mulige løsninger.

Både i förvaltningsrätten og kammarrätten fikk klageren medhold, og oppdragsgiveren ble bedt om å gjøre om konkurransen.

Til Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen slo fast, når ankesaken havnet der, at grensen for direkteanskaffelser bestemmer hvilke regler som skal gjelde for den konkrete anskaffelsen. Direkteanskaffelser innebærer at oppdragsgiveren står fritt i selv å bestemme fremgangsmåte – under hensyntagen til de grunnleggende prinsippene.

I den konkrete saken var spørsmålet om oppdragsgiveren har utformet konkurransegrunnlaget på en måte som er uforenlig med de grunnleggende prinsippene til en anskaffelse. Domstolen skriver at tildelingskriteriene som er beskrevet, er holdt i ganske alminnelige ordelag. Det gir oppdragsgiveren et betydelig handlingsrom i vurderingen av innkomne tilbud.

Det er en direkteanskaffelse og anbudsdokumentene er ikke utformet slik at de kan åpne for vilkårlighet og usaklige avgjørelser. Högsta förvaltningsdomstolen kan dermed ikke finne at det som klageren er kommet med, viser at konkurransegrunnlaget er utformet i strid med de grunnleggende prinsippene for anskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "Avviste klage på utydelig konkurransegrunnlag i en direkteanskaffelse"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.