Domstol gir føringer for beregning av verdien av en tjenestekonsesjon

Anbud365: Domstol gir føringer for beregning av verdien av en tjenestekonsesjonEn svensk kommune bommet stygt i sin beregning av verdien av en båthavn-konsesjon. Konsekvensen ble et gebyr på 875 000 kroner, ilagt av domstolen for ulovlig direkteanskaffelse.

Skriv ut artikkelen

Verdien av en tjenestekonsesjon skal ikke bare omfatte det beløpet som den offentlige oppdragsgiver bidrar med. Konsesjonshaverens samlede omsetning som følge av forvaltningen av konsesjonen skal med. Det betyr også inntekter fra f.eks. catering og salg av leketøyartikler som sideeffekter av det faktum at leverandøren forvalter konsesjonen. Dette fastslår en svensk domstol i forbindelse med sin vurdering av om det hadde foregått en ulovlig direkteanskaffelse.

Det var Konkurrensverket som brakte saken inn for klagedomstolen med påstand om å ilegge Södertälje kommune 875 000 kroner i overtredelsesgebyr for å ha gjort en ulovlig direkteanskaffelse. Det dreier seg om en tjenestekonsesjon, og det er det relativt nye konsesjonsregelverket som ligger til grunn. Kommunen hadde publisert på egen hjemmeside en invitasjon om å melde interesse for driften av gjestehavnen. En interessent meldte seg og avtale ble gjort for et år og fire måneder med opsjon for ytterligere to år (1+1). Verdien på avtalen er over direkteanskaffelsesgrensen, og Konkurrensverket hevdet dermed at konsesjonsinvitasjonen skulle vært kunngjort på en allment tilgjengelig, elektronisk database. Sverige har ikke en sentral kunngjøringsdatabase som Doffin.

Beregning av verdien av en konsesjon

Förvaltningsrätten i Stockholm skriver at det etter lovteksten og forarbeidene er slik at verdien av en konsesjon skal beregnes til konsesjonshaverens sammenlagte omsetning som konsesjonen genererer i løpet av løpetiden. I tillegg skal vurderingen hvile på det sammenlagte beløpet som følger av retten til å utnytte tjenesten. Det betyr, heter det, at det er omsetningsverdien som utgjør den relevante verdien ved vurderingen av konsesjonens totale verdi.

I den konkrete saken er verdien beregnet til den delen av som gjelder selve gjestehavnsvirksomheten. Øvrig virksomhet som tidligere foretak har drevet med er ikke med i vurderingen, noe kommunen har innrømmet. Gjennomsnittlig omsetning de fire siste årene er drøyt 3,2 millioner årlig, i 2016 alene 2,8 mill. Förvaltningsrätten er enig med Konkurrensverket at det ikke er sannsynlig at omsetningen skulle ha sunket så lavt som til 630 000 året da avtalen ble gjort (2017).

Også den økonomiske fordelen

Retten finner også at enhver form for økonomisk fordel som konsesjonshaveren får av oppdragsgiveren skal sees hen til i vurderingen selv om det ikke utgjør direkte overføring i forbindelse med at de utfører tjenestene som følger av konsesjonen. Det betyr at f.eks. inntekter som følger av konsesjonen slike som catering og salg av lektøysartikler skal regnes med i vurderingen av konsesjonens samlede verdi.

Ettersom ikke noe av dette er tatt med i vurderingen av konsesjonsverdien i den konkrete saken, fremholder domstolen, er det grunn til å anta at verdien ligger høyere enn hva kommunen har angitt.

Ikke god nok kunngjøring

Kommunen har ikke nærmere redegjort for sin beregning av konsesjonsverdien, og således ikke vist at verdien er lavere enn grensen for direkteanskaffelser, fortsetter förvaltningsrätten. Derfor burde kommunen ha publisert en forhåndskunngjøring av anskaffelsen i en allment tilgjengelig, elektronisk database før den tildelte konsesjonen. Å kunngjøre bare på egen hjemmeside kan ikke, heter det, sies å være i pakt med kravet i loven om konsesjonsanskaffelser.

Förvaltningsrätten i Stockholm gav Konkurrensverket fullt medhold i saken og kommunen ble ilagt 875 000 kroner i gebyr for den ulovlige direkteanskaffelsen.

Bli den første til å kommentere på "Domstol gir føringer for beregning av verdien av en tjenestekonsesjon"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.