Domstolen fastslo regelbrudd, men gav også gode råd til oppdragsgiveren

Anbud365: Domstolen fastslo regelbrudd, men gav også gode råd til oppdragsgiverenUklarheter i konkurransegrunnlaget gav som resultatet at ulike tilbydere tolket kravene på hver sin måte, og det oppsto vanskeligheter så vel i tilbuds- som evalueringsfasen.

Skriv ut artikkelen

Anskaffelsen måtte gjøres om på grunn av uklarheter som skapte problemer i evalueringen. På veien fikk oppdragsgiveren ikke bare med seg at regelverket var brutt, men også gode råd fra den svenske klagedomstolen om hva han burde gjøre for å minske risikoen for å komme ut i vanskeligheter med den nye anskaffelsen. Det kunne være en fare for at anskaffelsen i motsatt fall ville trekke ut i tid mer enn nødvendig, mente domstolen.

Saken for Kammarrätten i Jönköping (mål nr 741-18) gjaldt en anskaffelse i regi av Statens jordbruksverk som ved en åpen anbudskonkurranse skulle gjøre rammeavtale for løpende leveranser av dyrlege-medisiner. Sakens kjerne var en påstand om uklarheter i konkurransegrunnlaget når det gjaldt tilbydernes muligheter til og ansvar for å tilby likeverdige og/eller erstatningsprodukter til de som oppdragsgiver ønsket. En leverandør som ikke kan tilby det angitt produktet kan tilby et likeverdig produkt, heter det. Dersom et produkt er utgått og ikke finnes på markedet, kan man tilby et erstatningsprodukt, og om et produkt er utgått og det ikke finnes erstatningsprodukt, skal prisen settes til kroner 0.Hvis ikke samtlige produkter ble tilbudt, kommer ikke tilbudet til å bli vurdert. Dette gjelder likevel ikke om et produkt har gått ut og det ikke finnes noe erstatningsprodukt.

Ikke «skal»-krav

Dette var ikke angitt som «skal»-krav og det var ikke definert nærmere hva som lå i de ulike kravene. Resultatet ble at ulike tilbydere tolket kravene på hver sin måte, og det oppsto vanskeligheter så vel i tilbuds- som evalueringsfasen. Förvaltningsrätten fant etter dette at Jordbruksverket hadde stilt opp krav av betydning for evalueringen som ikke oppfylte de tydelighetskrav som følger av de grunnleggende prinsippene. Hvordan evaluering hadde gitt som resultat om feilen i anskaffelsen ikke hadde forekommet, kunne ikke domstolen mene noe om. Men feilen kan ha påvirket evalueringens resultat, og förvaltningsrätten kom til at anskaffelsen måtte gjøres om.

Ikke grunn til å klage

Når saken havnet på kammarrättens bord var det fordi en av tilbyderne klaget förvaltningsrättens avgjørelse dit. Klagen ble avvist, ikke fordi det står noe i anskaffelsesregelverket om hvem som kan klage slike saker, men på grunnlag av alminnelige bestemmelser i svensk prosesslovgivning. Her fremgår at den som har rett til å klage er den som det angår, dersom vedkommende har fått en avgjørelse som går en imot. I og med at avgjørelsen i förvaltningsrätten var ny anskaffelsesrunde, fant ikke kammarrätten at klageren hadde lidt noen skade. I sin avgjørelse kom for øvrig förvaltningsrätten med noen velmente råd til Statens jordbruksverk i forbindelse med den nye anskaffelsen som skulle gjøres. Det kan muligens, skriver retten, stilles spørsmålstegn ved om det er forenlig med anskaffelsesregelverket å behandle et tilbud annerledes når likeverdige produkter blir tilbudt i stedet for etterspurte produkter eller erstatningsprodukter til disse. Spesielt gjelder det når det er spørsmål om legemidler, kan muligheten for at et produkt skal kunne anses som likeverdig med et annet produkt i sannhet være mer eller mindre begrenset.

Gode råd fra domstolen

For at risikoen skal bli mindre for at anskaffelsesprosessen skal dra ut på tiden mer enn nødvendig, kan det være grunner for at Jordbruksverket gjennomgår slike spørsmål i forbindelse med at anskaffelsen skal gjøres på nytt, anbefaler förvaltningsrätten.

Bli den første til å kommentere på "Domstolen fastslo regelbrudd, men gav også gode råd til oppdragsgiveren"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.