Domstolen godtok negative priser i et tilbud

Anbud365: Domstolen godtok negative priser i et tilbudJustitieråd Mats Melin leder Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige.

Skriv ut artikkelen

I denne konkurransen var det ok å tilby negative priser, det vil si at leverandøren betaler for tjenestene som blir utført for oppdragsgiveren. Det har Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige slått fast etter en vurdering av hvorledes bestemmelsene i regelverket om unormalt lave tilbud skal tolkes. På kommunehold er man kritisk til denne dommen.

Tidligere i år falt det dom i Högsta förvaltningsdomstolen som gjaldt unormalt lave priser (Mål nr. 6578–14). Utgangspunktet var en anskaffelse som Trafikverket gjorde, og som dreide seg om vedlikehold av kommunale veier. Ett av tilbudene ble forkastet fordi det inneholdt hva Trafikverket mente var en urimelig lav pris. Leverandøren hadde dessuten på visse poster levert negative priser.

Begrunnelsen fra leverandørens side var dels at man hadde forstått vilkårene for konkurransen at man skulle levere etter tilbudte priser, til og med betale for å få utført bestemt tjenester. Dells gjaldt det også å kunne sysselsette sien ressurser og etablere seg i markedet på de aktuelle områdene.

Leverandøren klaget Trafikverkets forkastelse til förvaltningsrätten, som avslo klagen. Derpå fulgte en klage på avslaget til kammarrätten, som bedømte saken på samme vis som i förvaltningsrätten. Högsta förvaltningsdomstolen valgte imidlertid å prøve saken –  hvorledes skulle bestemmelsen i regelverket om unormalt lave tilbud forstår.

Basert på tidligere erfaring

Domstolen konstaterte at forklaringene som leverandøren hadde gitt og videreutviklet under sakens gang i rettsapparatet, fremfor alt gjaldt selskapets egen prissetting basert på tidligere omfattende erfaring med Trafikverket som bestiller. Leverandøren regnet med at det ville komme forespørsel fra Trafikverket underveis i avtaleperioden om ytterligere oppdrag. Trafikverket har i dessuten i flere år hatt tillit til selskapet, som i tillegg har relativt sett god økonomisk stilling – og kan dra nytte av stordriftsfordeler.

Forklaringene er, heter det, detaljert og nøyaktig gjort rede for. De og tilhørende vurderinger er ikke uten forretningsmessighet, og fører ikke til at det lave tilbudet skulle føre til leveransesvikt eller av annen grunn føre til at anskaffelsen ikke skulle få tilsiktet resultat. På det grunnlag konkluderte Högsta förvaltningsdomstolen med at det ikke er grunnlag for å be om rettelser på grunn av forhold i tilbudet. Vilkårene for å forkaste leverandørens tilbud på grunn av unormale priser foreligger ikke.

Kritisk til dommen

I en kommentar kritiserer Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) dommen. – Vi har, heter det, notert at såkalt strategisk tilbudsgivning som i denne saken er blitt stadig vanligere i de seneste årene, spesielt i visse bransjer som f.eks. veivedlikehold og flyttetjenester. Det er ingen ønskelig utvikling og det har ikke vært tenkt at et konkurransegrunnlag skal kunne utnyttes å denne måten.

– Dommen sender etter vår oppfatning feil signaler. Det er et stort problem med slik strategisk tilbudsgivning som hverken har vært hensikten med anskaffelsen eller som den kjøpende virksomheten har regnet med. En tenkbar løsning når det er risiko for denne typen ikke ønskelig strategisk tilbudsgivning, kan være at det skrives inn i konkurransegrunnlaget at negative priser ikke godtas. Det samme kan gjelde for 0–tilbud som ikke har vært formålet med konkurransen og som kan skape problemer ved evalueringen av prisene, skriver SKL i sin kommentar.

Bli den første til å kommentere på "Domstolen godtok negative priser i et tilbud"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.