Egenregi-strid i Sverige med samme kommunale avfallsselskap på 12. året

Anbud365: Svensk egenregi-strid på 14.året i rettsapparatetPå bildet, Malin Dahlroth, adm. dir i Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav), som er en av partene i en årelang rettsstrid om «in house»-unntaket (egenregi).

Skriv ut artikkelen

Igjen er det strid i Sverige om bruken av «in house»-/egenregiunntaket i anskaffelsesregelverket. Og igjen er det samme aktør som gang på gang tidligere har vært i søkelyset for samme de siste 12 årene – et kommunalt eiet avfallsselskap i Skåne. Eierkommunene kjøper tjenester der uten å kunngjøre, men det er ulovlige direkteanskaffelser, slår Konkurrensverket fast, og påpeker at vilkårene for bruken av dette unntaket ikke er oppfylt.

Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav) eies av 14 Skåne-kommuner og tilbyr tjenester på avfallsområdet, bl.a. til eierkommunene. Verdien av tjenestene oppgår til mange millioner. Det er ikke første gangen Sysav er i søkelyset – deres praktisering av anskaffelsesregelverket har i de siste dusin årene ikke bare vært innom Konkurrensverket, men også Högsta förvaltningsdomstolen og EU-kommisjonen. Hele tiden gjelder det «in house»-unntaket (egenregi).

I 2010 slo EU-kommisjonen fast at det ikke var mulig for eierkommunene å kjøpe tjenester etter «in house»-unntaket fra selskapet uten forutgående kunngjøring. Som følge av omorganiserte Sysav sin virksomhet. Fire år senere var Konkurrensverket på banen med en utredning av utviklingen i selskapet. Konklusjonen var at Sysavs praksis når det gjelder avfallstjenester, ikke var forenlig med lovverket. 14 separate tilsynsvedtak mot eierkommunene ble utstedt.

Nye runder

Ytterligere fire år senere underkjente imidlertid Högsta förvaltningsdomstolen Konkurrensverkets beslutning. Verket hadde handlet utenfor hva det har mandat til, var årsaken. I 2019 dro så Konkurrensverket til med en ny utredning, som nå har resultert i tilsynsbeslutninger mot Sysavs eierkommuner.

EU-kommisjonen har dessuten siden 2014 hatt til behandling en ny sak mot Sverige som gjelder eierkommunenes anskaffelser av avfallstjenester fra Sysav.

Konkurrensverkets ferske tilsynsbeslutning bygger på at eierkommunenes kjøp av avfallstjenester fra Sysav etter «in house»-unntaket, ikke er kunngjort. På tross av at forutsetningene mangler, skriver Konkurrensverket, direkteanskaffer kommunene tjenestene. Det er også svikt ved dokumentasjonen av kjøpet og kommunene får derfor kritikk fra Konkurrensverket.

Bryter egenregi-kravet

Etter regelverket forutsetter unntaket at selskapet skal utføre mer enn 80% av sin virksomhet på eierkommunenes regning. I sine undersøkelser har imidlertid Konkurrensverket kunnet konstatere at en altfor stor del av Sysavs virksomhet rettes inn mot andre enn eierkommunene. Dermed er det ikke aktuelt å benytte seg av unntaket, heter det.

Konkurrensverket forutsetter at kommunene gjør tiltak som sikrer at anskaffelsene fra Sysav heretter skjer i pakt med regelverket. Samtidig varsler verket at de kan komme til å følge opp kommunens tiltak ved å gjennomføre nye tilsyn.

Bli den første til å kommentere på "Egenregi-strid i Sverige med samme kommunale avfallsselskap på 12. året"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.