Etter anbud i eldreomsorgen: Består Sverige av 290 ulike velferdsstater?

Anbud365: Etter anbud i eldreomsorgen: Består Sverige av 290 ulike velferdsstater?Svenske kommuner legger gjerne driften av spesialtilpassede boformer for eldre ut på anbud. I en studie fra Högskolan i Gävle har man tatt for seg seks anskaffelser fra tre kommuner for å finne ut hvordan de gjennomfører konkurranseutsettingen. På bildet doktorgradskandidat Tomas Lindmark ved Högskolan i Gävle.

Skriv ut artikkelen

Er det 290 ulike velferdsstater i Sverige, m.a.o. like mange som det er kommuner? Noen forskere illustrerer det på den måten etter å ha sett nærmere på kommunal bruk av konkurranseutsetting i eldreomsorgen. Dette kommer frem i en fersk studie der anbud av drift av et spesielt botilbud til eldre er under er lupen.  Å kombinere målet om likhet i eldreomsorgen i hele landet, fra kommune til kommune, med bruk av konkurranse mellom aktører er problematisk. Noen kommuner satser på laveste pris i en årrekke, kommuner med større ressurser har råd til å satse ekstra på kvalitet i tildelingskriteriene. Det skaper forskjeller.

De fleste utleie-leilighetene i ordningen med et særskilt, behovsprøvet botilbud for eldre er 30-40 kvm. Ifølge statistikk fra Sveriges Kommuner och Landsting omfattet ordningen i 2018 drøyt 88000 personer. Boformen er dels et omsorgsmiljø, dels en arbeidsplass. Det betyr at kommunene har mange hensyn å ta ved etablering av nye leiligheter.

Kommunene legger gjerne driften av slike boformer ut på anbud. I studien fra Högskolan i Gävle har man tatt for seg seks anskaffelser fra tre kommuner for å finne ut hvordan de gjennomfører konkurranseutsettingen. Anskaffelsene er fra perioden 2015 -2020.

Flere mål

For at målet med boformen skal nås, skal beboernes velbefinnende gjerne forbedres. Det stiller krav til omsorgspersonalet som har sine arbeidsplasser der. Dessuten vil gjerne kommunene sikre likhet i omsorgen fra kommune til kommune. Det er disse to hensynene forskerne har gitt seg i kast med å se nærmere på.

Det ene er å se på hva som står i konkurransegrunnlagene om forutsetningene for målet om økt velbefinnende og tilhørende krav til personalet. Det andre er selve gjennomføringen av anskaffelsesprosessene sett i lys av målet om likhet i omsorgen.

Resultatet viste at det var fokus på omsorgstakernes velbefinnende i anbudsdokumentene. Likedes ble det stilt en rekke krav til personalet, men det var intet å finne om det å styrke stabens muligheter.

Konkurransegjennomføring

Det var også forskjell i de ulike konkurransenes gjennomføring. De større kommunene la mer vekt på kvalitet, mens den kommunen i utvalget som la opp til at laveste pris, hadde gjort det i hver anbudsrunde siden 1990-talet. Dette peker i retning av en problematisk side ved konkurranseutsetting innenfor eldreomsorgen, heter det, nemlig å kombinere likhet med konkurranse mellom aktører.

I en kommentar til upphandlig24.se sier doktorgradskandidat Tomas Lindmark at dersom bare pris gjelder, er det en risiko for at man kutter i antall ansatte eller personalets forutsetninger for å gjøre en god jobb. En kommune med bedre ressurser kan stille høyere kvalitetskrav og gi de private aktørene bedre økonomiske forutsetninger for å oppfylle kravene. Hvis lik omsorg skal tilbys, må det være et visst antall personal og det må gis personsentrert omsorg. Visse forskere, fremhever Lindmark, sier at det er kommet så langt at den kommunale variasjonen er så stor at hver kommune nesten kan sees som en egen velferdsstat.

Bli den første til å kommentere på "Etter anbud i eldreomsorgen: Består Sverige av 290 ulike velferdsstater?
"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.