Fant særlig farlige kjemikalier i offentlig innkjøpte leketøy og tekstiler

Anbud365: Fant særlig farlige kjemikalier i offentlig innkjøpte leketøy og tekstilerAdm. dir. Eva-Lotta Löwstedt Lundell i SKL Kommentus Inköpscentral, som er en av virksomhetene bak Kemkollen.

Skriv ut artikkelen

En svensk undersøkelse har avdekket funn av særlig farlige kjemikalier i tekstiler og leketøy som offentlige myndigheter kjøpte inn i 2019. 45 varer fra 17 leverandører ble analysert, nær 3700 analyser gjennomført. Bare i et produkt ble det funnet kjemikalieverdier som var over de tillate grensene. Dette fremgår av en rapport fra Kemkollen. Formålet med granskingen er å fremme kunnskapen om kjemikalier, slik at det blir enklere å stille krav, følge opp – og slik at utviklingen i markedet går rett vei.

KemKollen er en samarbeidsplattform for oppfølging av kjemikalieinnhold i varer gjennom laboratorieanalyser. Den retter seg i første rekke mot oppdragsgivere i kommuner og regioner som kjøper varer med kjemikalieinnhold. Poenget er å fremme kunnskap for å gjøre det mulig å påvirke markedet i rett retning.

Kemkolen sprang ut av et Stockholms-prosjekt, «Kemikaliekontroll och Cirkulär Ekonomi – Incitament, hinder och lösningar», og er nå ute med sin første rapport – «Mjukt och tryggt – Uppföljning av kemikalieinnehåll i offentligt upphandlade lekmaterial & textiler 2019».

Nivåer over grenseverdier

Rapporten viser at man fant nivåer over grenseverdiene i flere av de kjemikalier/kjemikaliegrupper som ble gransket. Mange av de kjemikaliene som ble funnet, er regulert ved lovgivning og noen av dem er til og med forbudt, heter det. Resultatene bekrefter behovet for en systematisk oppfølging av kjemikalieinnholdet i de varene som offentlig sektor anskaffer.

Til sammen ble 154 ulike kjemikalier sjekket. Totalt ble det gjennomført nær 3700 unike kjemiske analyser i forbindelse med Kemkollen 2019.

Leketøy

Når det gjelder leketøy, oppdaget man kjemikalier i 8 av de 28 analyserte varene som er med på den såkalte Kandidatförteckningen – en liste med drøyt 200 særlig farlige kjemikalier. Den er en del av den europeiske kjemikalielovgivningen, Reach, og administreres av Kemikalieinspektionen – en myndighet under den svenske regjeringen.

Innslaget av de særlig farlige stoffene lå imidlertid under grenseverdien for informasjonsplikten, bortsett fra i en lekeball.

Tekstiler

Totalt ble det oppdaget kjemikalier som finnes på Kandidatförteckningen i tre av de undersøkte tekstilvarene. Samtlige lå imidlertid under de grenseverdiene som er oppgitt i lovgivningen da analysene ble gjort.

Det fremgår av rapporten at det offentlige kan stille krav til kjemikalieinnhold, men at oppfølgingen stort sett avgrenser seg til å se en skriftlig garanti fra leverandørene om at de aktuelle kjemikaliene ikke finnes i produktene. Både omfanget av kjemikaliekrav og oppfølgingen varierer. Arbeidet er ressurskrevende og få myndigheter har finansielle muligheter til å drive slikt arbeid.

Resultatene spres

Analyseresultatene i Kemkollen stilles nå til disposisjon for de kommuner og regioner som har deltatt i oppfølgingen. Leverandører av de produkter som omfattes av analysearbeidet informeres også om resultatene for sine respektive varere – med anledning tikl å kommentere, heter det.

Statistikken for leketøy besto av rapporter fra avtaler i Göteborg, Stockholm, Malmö og Hälsingsborg, samt rammeavtalen for leketøy i regi av SKL Kommentus (innkjøpssentral). Når det gjelder tekstiler, ble opplysninger hentet fra Region Skåne, Region Jönköpings län, Region Uppsala, Region Stockholm og Region Östergötland.

Bli den første til å kommentere på "Fant særlig farlige kjemikalier i offentlig innkjøpte leketøy og tekstiler"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.