Fikk ikke kontrakt, men så gikk en valgt leverandør konkurs …

Anbud365: Fikk ikke kontrakt, men så gikk en valgt leverandør konkurs …Högsta förvalningsdomstolen i Sverige tok standpunkt til om en kontrakt-overdragelse etter en konkurs var gyldig.

Skriv ut artikkelen

En leverandør som var kvalifisert i konkurransen, men som ikke hadde fått kontrakt, overtok rammeavtalene til en konkursrammet leverandør som hadde fått kontrakt i konkurransen. En konkurrent mente at overdragelsen var ugyldig og klaget til domstolen. Men Högsta förvaltningsdomstolen slo fast, etter å ha hørt hva EU-domstolen mente, at ingen andre vesentlige endringer hadde skjedd og den overtakende leverandøren var kvalifisert. Da var overdragelsen i orden, flere krav skulle ikke imøtekommes.


I sak 5807-18 for Högsta förvaltningsdomstolen gjaldt det fire rammeavtaler som Kammarkollegiet hadde inngått etter begrenset anbudskonkurranse. Sytten tilbydere gikk videre, og av disse fikk ni kontrakt. En av de som fikk kontrakt innenfor alle aktuelle rammeavtalsområdene, gikk senere konkurs. Bobestyreren overlot inngåtte rammeavtaler til et av de firmaene som var blant de sytten kvalifiserte. Oppdragsgiver godkjente dette.

Krav om ugyldiggjøring

Men en av de øvrige som hadde fått kontrakt, klaget og mente at avtalen mellom oppdragsgiver og firmaet som hadde overtatt de konkursrammede avtalene, skulle erklæres ugyldig. I første instans ble klagen avslått, i annen fikk klageren medhold. Kammarrätten mente at den insolvente bedriften ikke hadde overlatt noe av sin virksomhet til den aktuelle leverandøren utenom de aktuelle rammeavtalene. Derfor kunne man ikke si at den overtakende leverandøren helt eller delvis hadde inntrådt i den insolventes sted, slik det, etter domstolens vurdering, kreves for at et leverandørbytte kan være tillatt.

Da saken kom til Högsta förvaltningsdomstolen, begjærte denne en forhåndsuttalelse fra EU-domstolen. Svaret levnet ikke tvil hos den svenske domstolen. En ny leverandør som bare overtar den opprinnelige leverandørens rettigheter og plikter ifølge en rammeavtale, skal anses for å ha trådt inn i den opprinnelige leverandørens sted dersom overdragelsen er foranlediget av den opprinnelige leverandørens konkurs. Da trengs ingen ny anbudskonkurranse.

Ikke andre vesentlige endringer

Det er ikke fremkommet, skriver den svenske domstolen, at byttet av leverandør har medført andre vesentlige endringer av rammeavtalen eller at det var grunn til å utestenge leverandøren som overtok. Sistnevnte hadde jo oppfylt de kvalifiseringskrav som ble stilt i den opprinnelige konkurransen.

Et krav fra leverandørens om brakte saken frem for domstolene om at rammeavtalen måtte fremkomme i den overtakende leverandørens balanseregnskap, ble avvist av Högsta förvaltningsdomstolen. Noe slikt krav kan man ikke lese ut av EU-domstolens svar, heter det.

Dermed konstaterte domstolen at klagemålet måtte avvises, slik førsteinstans – förvaltningsrätten, hadde konkludert med. Kammarrättens dom ble samtidig opphevet.

Bli den første til å kommentere på "Fikk ikke kontrakt, men så gikk en valgt leverandør konkurs …"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.