Foreslår forenklet innhenting av dokumentasjon ved mulig avvisning

Anbud365: Foreslår forenklet innhenting av dokumentasjon ved mulig avvisningGeneraldirektør Inger Ek i Upphandlingsmyndigheten har skrevet brev sammen med Polismyndigheten om forenkling i den administrative byrden i forbindelse med innhenting av dokumentasjon knyttet til mulig avvisning (foto: CA Studio).

Skriv ut artikkelen

Noe må gjøres for å lette den administrative byrden for alle involverte i en anskaffelsesprosess som trenger dokumentasjon i forbindelse med mulig avvisning av leverandører. I Sverige foreslås nå etablert en statlig myndighet man kan henvende seg til for slik dokumentasjon. Denne skal også kunne samle inn all nødvendig informasjon om slike forhold også fra andre hold.

Upphandlingsmyndigheten har sammen med Polismyndigheten skrevet til regjeringen om utfordringene om å få ut de opplysningene man trenger for eventuell avvisning av leverandører. De nye anskaffelsesreglene innebære også at leverandører kan avvises dersom noen av de ansvarlige hos leverandøren er dømt, f.eks. for bedrageri eller korrupsjon. I tillegg forutsettes det at den valgte leverandøren skal kontrolleres før kontrakt tildeles og bevis skal fremføres.

I brevet fra de to svenske myndighetene heter det at forutsetningene for bruk av Sveriges strafferegister, Belastningsregistret, til formålet ikke finnes i dag. Det er flere grunner til det, bl.a. at en oppdragsgiver skal kunne få del i følsomme opplysninger om enkeltpersoner som forutsetningsvis ikke skal spres til dem som ikke har behov for det. Dessuten gir ikke et uttrekk fra svenskenes register svar på om den aktuelle personen har gjort seg skyldig i lovbrudd som skal medføre avvisning. Integritetshensyn er også blant argumentene mot å bruke registeret.

Utdrag i fysisk form

Rent praktisk er det for øvrig slik at anskaffelsesprosessene skal bli helelektroniske og utdrag fra registeret gis bare ut i fysisk form sammen med et følgebrev til den personen som omfattes av utdraget.

Upphandlingsmyndigheten og Polismyndigheten kommer med flere forslag til løsning. En er at loven om dette registeret kan endres slik at enkeltpersoner gis rett til å få et avgrenset utdrag fra registeret med sikte på bruk i en anskaffelse for å vise at personen ikke er dømt for forhold som kan medføre avvisning.

Alternativ løsning

En alternativ løsning er å etablere en statlig myndighet som leverandører kan henvende seg til og som utferdiger bevis som viser om leverandøren eller en av de ansvarlige personene har gjort seg skyldig i slike forhold som medfører avvisning. En slik myndighet, heter det, kan gis fullmakt til å kontrollere de aktuelle personene i registeret. Av beviset som utferdiges skald et da fremgå at kontroll i belastningsregisteret er foretatt. Noen form for følsom informasjon trengs ikke angis i dokumentasjonen.

Løsningen kan også, skriver de to myndighetene, på sikt utvides til også å omfatte andre opplysninger fra myndigheter av betydning for leverandørens rett til å delta i offentlige anbudskonkurranser. Dermed kan man få frem et dokument med alle nødvendige opplysninger, slik at hver enkelt aktør i en anbudsrunde ikke trenger å samle sammen fra alle tenkelige myndigheter på egen hånd.

Omfattende konsekvenser

Gjøres ikke noe, kommenterer generaldirektør Inger Ek i Upphandlingsmyndigheten på egen nettside, oppstår omfattende konsekvenser for alle aktører. Det skulle i så fall gjelde mer enn 7 000 anskaffelser og et titusentalls leverandør–ansvarshavende hvert år.

Bli den første til å kommentere på "Foreslår forenklet innhenting av dokumentasjon ved mulig avvisning"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.