Forslag: Slik fjernes barrierer som hindrer kraftfulle miljøkrav i anskaffelser

Anbud365: Forslag som kan fjerne barrierer som hindrer kraftfulle miljøkrav i anskaffelserLänsstyrelsen i Uppsala har, på oppdrag fra regjeringen, bidratt med innspill til den svenske klimapolitiske handlingsplanen. På bildet Göran Enander, Landshövding i Uppsala län (foto: Sara Linderoth).

Skriv ut artikkelen

Sverige er i gang med å utvikle en klimapolitisk handlingsplan og nylig ble ti aktuelle forslag til planen lagt på bordet – hvorav to som gjaldt offentlige anskaffelsers rolle. Det ene er å øke statlig støtte til kommuner som satser på regional anskaffelsessamordning. En av barrierene for klimasatsingen er nemlig mangel på ressurser og kapasitet, heter det. Det andre forslag er å få frem verktøy som gjør at kommunene kan komme rundt barrierer representert ved ledelsen og rammevilkårene.

Länsstyrelsen i Uppsala overleverte nylig rapporten “En ökad lokal och regional klimatomställning – Underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023” til regjeringen. Dette er ett av tre parallelle oppdrag som alle skal bidra som underlag til den kommende svenske klimapolitiske handlingsplanen. Med det alvorlige bakteppet i klimaspørsmålet, heter det, er det av ytterste viktighet at denne handlingsplanen blir kraftfull.

To av de ti forslagene i utredningen gjelder bruk av offentlige anskaffelser. Det ene av disse dreier seg om økt statlig støtte til først og fremst kommuner med regional anskaffelsessamordning. Om det offentlige skal gå foran i klimaomstillingen trengs innslaget av klimakrav i offentlige anskaffelser å økes, slås det fast. Forslaget bidrar til at kommunene og regionene kan de indentifiserte barrierene som i første rekke er koplet til ressurs- og kapasitetssvikt.

Komme rundt barrierer

Det andre forslaget som gjelder anskaffelser, er todelt. Her dreier det seg om å komme rundt barrierer i form av brist på ledelse og rammevilkår. Lav politisk prioritering og utilstrekkelig oppfølging fører til at krav som stilles når det gjelder klimaaspekter ikke unyttes i sitt fulle potensial.

Upphandlingsmyndigheten må få penger og oppdrag til å utvikle og opprettholde veiledninger for utforming av kommunenes og regionens anskaffelsesretningslinjer, heter det. Disse retningslinjene bør også inneholde tydelige anbefalinger for når livsløpsberegninger skal benyttes ved anskaffelser. Samtidig bør det fremskaffes eksempler når på slike beregninger gir langsiktig kostnadseffektivitet.

Dyptpløyende veiledninger

Upphandlingsmyndigheten bør også, fremholdes det i utredningen, få penger og oppdrag til å fremskaffe mer dyptpløyende veiledninger for kommuner og regioner på områder av særskilt betydning for redusert klimapåvirkning. Eksempel her kan være biler/drivstoff/transporttjenester, bygg- og anlegg, helse og omsorg, måltider/matvarer, forbruksvarer/plast og maskiner/utstyr, inklusive IT-materiell.

Upphandlingsmyndigheten ble etablert i 2015, og er underlagt Finansdepartementet i Sverige. Oppdraget er å styrke den strategiske betydningen av offentlige anskaffelser.

Fremtredende rolle

I svenskes anskaffelseslovgivning har samfunnshensyn, inklusive miljøvern, høyere ressurs- og energieffektivitet og redusert klimapåvirkning en fremtredende rolle. I tillegg er det lansert nye, kompletterende forslag til krav for ytterligere å styrke klimahensyn i offentlige anskaffelser, ikke minst i utredingene «En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling (Ds 2021:31)» og i «Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15)».

Bli den første til å kommentere på "Forslag: Slik fjernes barrierer som hindrer kraftfulle miljøkrav i anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.