Først da dommen ble rettskraftig, ble den ugyldige avtalen ugyldig 

Skriv ut artikkelen

I anskaffelsessaker i Sverige blir en avtale ugyldig først når domstolens avgjørelse om det i saken er blitt rettskraftig. I handlingsrommet fra dom er avsagt til den er rettskraftig, er den potensielt ugyldige avtalen fortsatt sivilrettslig bindende. En svensk oppdragsgiver som fortsatte sin avtale selv etter at en domstol hadde erklært den for ugyldig, men før dommen ble rettskraftig, slapp dermed å betale 25 000 svenske kroner i overtredelsesgebyr for den ulovlige direkteanskaffelsen bak avtalen.

Ingen av aktørene i saken (mål nr. 3722-21) var uenig i at det dreide seg om en ulovlig direkteanskaffelse. Statens konstråd hadde gjort avtale med en leverandør uten kunngjøring om kunstnerisk utført gardin ved et studenthus. Det kom en klage på den inngåtte avtalen, og förvaltningsrätten erklærte den ugyldig. Samtidig bestemte domstolen at Statens konstråd skulle ilegges 80 000 svenske kroner i upphandlingsskadeavgift (overtredelsesgebyr).

Bak klagen sto Konkurrensverket, som ikke var tilfreds med förvaltningsrättens avgjørelse og anket til kammarrätten. Det var størrelsen på gebyret de var uenig i, Konkurrensverket mente det burde være 105 000 svenske kroner. Bakgrunnen var at verket mente at gebyret også skulle være en sanksjon for at Statens konstråd fortsatte å følge sin avtale etter at förvaltningsrättens avgjørelse forelå. Kammarrätten i Stockholm gav Konkurrensverket rett.

Rettskraftig dom

Da var det Statens konstråds tur til å anke – til Högsta förvaltningsdomstolen, som konstaterte at fordi om en anskaffelse er avsluttet, utelukker ikke det at omstendigheter som har inntruffet etter at avtale ble inngått, kan tas med i vurderinger av overtredelsesgebyrets størrelse. Et eksempel er at en avtale fortsetter å virke selv om den er erklært ugyldig i en dom som er blitt rettskraftig.

Men i denne saken, fremholdt domstolen, var det ikke noen rettskraftig dom da avtalen fortsatte å gjelde. Det vare bare utbetaling av honorar til kunstneren som gjensto da avgjørelse i förvaltningssrätten falt. Högsta förvaltningsdomstolen fremholdt at, etter rettspraksis, en dom i en sak som denne ikke gjelder umiddelbart, men først når den er rettskraftig. Sivilrettslig var således avtalen til Statens konstråd fortsatt bindende da honoraret ble utbetalt.

Midlertidig forføyning

Domstolen minner også om at det finnes en mulighet for en domstol å fatte beslutning om midlertidig forføyning for å hindre en avtale i å virke inntil annet vedtak er gjort. På den måten kan man sikre seg at en eventuell ugyldighetserklæring, når dommen blir rettskraftig, får den ønskede virkningen. Men en slik beslutning ble ikke fattet i denne saken, slår domstolen fast.

Enden på visa ble dermed at Högsta förvaltningsdomstolen gav Statens konstråd medhold i deres anke. Dermed sparte de 25 000 kroner i gebyr.

Bli den første til å kommentere på "Først da dommen ble rettskraftig, ble den ugyldige avtalen ugyldig "

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.