Går inn for 600 000 som grense for direkteanskaffelser i Sverige

Anbud365: Går inn for 600 000 som grense for direkteanskaffelser i Sverige- Et enkelt og fleksibelt regelverk fremmer offentlige anskaffelser gjennom å legge til rette for god konkurranse med mange tilbud, sier generaldirektør Inger Ek i Upphandlingsmyndigheten (foto: Andreas Blomlöf).

Skriv ut artikkelen

Sverige bør innføre faste, nominelle terskelverdier for direkteanskaffelser, og 600 000 kroner er en passende grense. Det fastslår Upphandlingsmyndigheten i Sverige i en høringsuttalelse. Selv om grensen dermed ikke reguleres automatisk som nå, betyr ikke det at man stadig må justere den – dette dreier seg ikke om en eksakt vitenskap, heter det. For å redusere antallet klager til domstolene, går Upphandlingsmyndigheten inn for å innføre en klageavgift på 2800 kroner, men sier nei til forslaget om å innføre prosesskostnadsansvar for leverandørene.

Det er SOU 2018:44 «Mojligt, tillåtet och tillgängligt» som Upphandlingsmyndigheten gir et høringssvar til. Utredningen har tatt for seg forslag til forenklinger av de nasjonale anskaffelsesreglene i Sverige, m.a.o. de som i verdi ligger under EU/EØS-terskelverdiene.

Upphandlingsmyndigheten er enig i at det ikke skal innføres en regulering som gir oppdragsgiver ansvar for å reagere dersom et tilbud virker unormalt lavt. Det bør i stedet nedfelles i lovgivningen at oppdragsgivere kan forkaste et tilbud dersom de finner prisen unormalt lav. Først skal imidlertid leverandøren få uttale seg.

Bruk av CPV-koder

Derimot er Upphandlingsmyndigheten ikke enig i utredningens forslag om at det ikke er nødvendig med bestemmelser som innebærer at alle henvisninger til nomenklatur i en anskaffelse skal gjøres ved bruk av CPV-koder. Å gjennomføre en slik endring vil, ifølge høringsuttalelsen, redusere forutsetningene for fremstilling av statistikk og dermed mulighetene for å analysere, vurdere og styre offentlige anskaffelser.

Når det gjelder sosiale og andre særskilte tjenester, er Upphandlingsmyndigheten enig i at direkteanskaffelser skal kunne benyttes under de aktuelle terskelverdiene. Utredningens forslag om en ny, fleksibel regulering av anskaffelser under terskelverdiene gjør at også sosiale tjenester, inklusive velferdstjenester, under terskelverdiene bør omfattes av disse reglene. Det, heter det, sikrer åpenhet og rettssikkerhet i slike anskaffelser, likeledes mulighetene til å reise spørsmål og klage.

Direkteanskaffelsesgrenser

Grensene for direkteanskaffelser bør angis i nominelle beløp, skriver Upphandlingsmyndigheten, gir dermed sin tilslutning til utredningens forslag. Grenser på henholdsvis 600 000 (generell) og 1,1 millioner kroner (for særskilte tjenester9 anses som formålstjenlig. I dag er grensene angitt i prosent. Det at beløpet ikke revideres automatisk kan riktignok føre til at det kreves justeringer av det nominelle beløpet. Kontinuerlige forandringer fremstår ikke som nødvendige da det her ikke er snakk om en fastsettelse i form av eksakt vitenskap.

Likeledes er Upphandlingsmyndigheten enig med utredningens forslag om at oppdragsgiverne forutsetningsvis skal dokumentere gjennomføringen av en direkteanskaffelse.

Klagemulighetene

De foreslåtte endringene i regelverket skal ikke påvirke leverandørenes rett til å klage til forvaltningsdomstolene, understrekes det i høringsuttalelsen. Samtidig deler Upphandlingsmyndigheten utredningens betraktninger om at det er ønskelig å redusere andelen klager på anskaffelser. Forslaget om å innføre såkalte prosesskostnader i den forbindelse avvises imidlertid, i det, slik det fremgår av uttalelsen, dette vil medføre en betydelig økonomisk risiko knyttet til klageprosessen. Det vil spesielt slå hardt ut for de mindre leverandørene, og det er ikke i svensk tradisjon at det skal koste å klage på en beslutning fra offentlige myndigheter. I stedet bør man se nærmere på grunnen bak alle klagene og gjøre konsekvensene av dem noe mildere.

Men, heter det, om ansvar for slike kostnader likevel skal innføres, må det analyseres hvilken kompetansetilførsel som kommer til å bli krevet fra domstolenes side.

Klageavgift

På den annen side aksepterer Upphandlingsmyndigheten en fast avgift å betale for å få en klage behandlet, slik at leverandørene tenker en gang til før se sender en klage. Upphandlingsmyndigheten antyder et beløp på 2800 kroner, som er på linje med svensk tvistemål-avgift.

Bli den første til å kommentere på "Går inn for 600 000 som grense for direkteanskaffelser i Sverige"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.