Gigantisk sykehusflytting førte med seg 92 mill. i ulovlige direkteanskaffelser

Anbud365: Gigantisk sykehusflytting førte med seg 92 mill. i ulovlige direkteanskaffelserRammeavtaler ble i sju tilfeller benyttet på en utilbørlig måte i strid med de anskaffelsesrettslige prinsippene fordi volum- og beløpsgrenser i avropsavtaler er betydelig overskredet. De nevnte grensene er til sammen overskredet med ca. 95 millioner i de syv tilfellene, heter det i en granskingsrapport fra advokatkontoret Setterwalls. Foto: Interiørbilde fra nye Karolinska universitetsjukhus.

Skriv ut artikkelen

I kjølvannet av bygging av Sveriges nye Karolinska sjukhus og flyttingen dit fra det gamle er det avdekket ulovlige direkteanskaffelser av konsulenttjenester for 92 millioner svenske kroner. Det fremgår av en fersk granskningsrapport, der det trekkes fem tre hovedårsaksfaktorer: Svikt i avtaleoppfølgingen, svikt i rutiner, kontroll og tydelighet når det gjelder ansvarsfordelingen ved bestilling, og en rammeavtale der det ikke kunne tas tilstrekkelig høyde for det omfang og den kompleksitet som gigantprosjektet utgjorde.

Det svenske advokatkontoret Setterwalls fikk i mars i år oppdraget med å granske anskaffelser av strategi- og managementkonsulenttjenester til driften av prosjektet Nya Karolinska Solna og Karolinska Universitetssjukhuset. Byggingen av det nye sykehuset tok til i 2010 og universitetssykehusets siste flyttelass til de nye lokalene gikk i oktober i år.

Granskingen har tatt for seg perioden 2011 -2017. En delrapport kom i mai år og for kort tid siden forelå sluttrapporten: «Rapport – Särskild utredning (Inköp av strategi- och managementkonsulttjänster för Karolinska Universitetsjukhuset och projektet Nya Karolinska Solna)». Granskningen omfatter ca. 80 avropsavtaler og 400 beslutninger i tillegg til et meget stort antall fakturaer.

959 mill i tjenestekjøp

I den perioden som er gransket, ble det anskaffet konsulenttjenester for 959 mill. svenske kroner, fremgår det av rapporten. Av dette er ca. 92 millioner knyttet til ulovlige direkteanskaffelser. Det er ikke identifisert indikasjoner på systematisk korrupsjon, bestikkelser eller liknende.

De ulovlige direkteanskaffelsene gjelder bl.a. at konsulenter ved fem tilfeller har arbeidet uten gjeldende avropavtale. Verdien av dette arbeidet utgjør 44 millioner. Vesentlige forlengelser og justeringer av en avropavtale har ført til nye, direkteanskaffede avtaler med en samlet verdi på 42 millioner. Så er det to oppdrag hvis verdi oversteg beløpsgrensene for når en direkteanskaffelse er tillatt, tildelt uten avrop fra gjeldende rammeavtale. Den totale verdien på disse direkteanskaffelsene løper opp i nær seks millioner.

Rammeavtale-bruk i strid med reglene

I tillegg konstaterer Setterwalls at rammeavtaler i sju tilfeller er benyttet på en utilbørlig måte i strid med de anskaffelsesrettslige prinsippene fordi volum- og beløpsgrenser i avropsavtaler er betydelig overskredet. De nevnte grensene er til sammen overskredet med ca. 95 millioner i de syv tilfellene. Advokatfirmaet noterer at det er leverandører som allerede er på de aktuelle rammeavtalene som er benyttet til disse oppdragene.

I strid med de anskaffelsesrettslige prinsipper har det ikke blitt funnet en objektiv fordelingsnøkkel for å tildele kontrakter etter en rammeavtale som gjaldt i perioden 2011-2017. Likeledes har granskingen avdekket at det har vært en risiko for at tildelingskriteriene som man ikke kan fastsette objektivt, har spilt en rolle ved evaluering og poengsetting av tilbud ved fornyet konkurranseutsetting. Granskingen har imidlertid ikke funnet spor som kan lede til at en bestemt tilbyder er blitt spesielt tilgodesett gjennom dette.

Tre årsaksfaktorer

Overtredelsene kan ikke henføres til enkelte personer eller avdelinger. I hovedsak tilskrives overskridelsene tre faktorer. Den ene er at en av de avtale som ble benyttet ikke var tjenlig for å tilgodese behovet for konsulentstøtte som byggingen av det nye sykehuset krevet. Prosjektet var for stort og komplekst, heter det. En annen faktor er svikt i avtaleoppfølgingen, og en tredje besto av svikt i rutiner, kontroll og tydelighet når det gjelder ansvarsfordelingen ved bestilling. Det vanskeliggjorde avtaleoppfølgingen, slår advokatfirmaet fast i sin rapport.

Også andre overtredelser er avdekket.  Arbeids- og delegasjonsordningen ble brutt 17 ganger ved bestilling av konsulenttjenester. I flere tilfeller har overtredelsene vært betydelige og beslutningstagere har signert enkelte anskaffelsesoppdrag ut over egen beslutningsrett med opptil 20 millioner. Dette er såkalt interne handlinger og utgjør ingen formelle beslutninger. For ettertiden bør slike hindres ved hjelp av bedre kontrollmekanismer, påpeker Setterwalls.

Bli den første til å kommentere på "Gigantisk sykehusflytting førte med seg 92 mill. i ulovlige direkteanskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.