Helt greit å forlenge karensperioden, men alle tilbydere må få beskjed

Skriv ut artikkelen

Det er helt ok å forlenge karensperioden, men melding om det må sendes alle tilbydere. Det slår svenske Högsta förvaltningsdomstolen fast. Hverken i svensk lovverk, i EU-direktivene eller i de bakenforliggende hensynene som direktivene skal ivareta, finnes et forbud mot forlengelse. Men oppdragsgiveren i saken hadde bommet: Han hadde bare sendt melding om forlenget karensperiode til en av tilbyderne.

Bakgrunnen for saken var en anskaffelse i en svensk kommune, der tildelingsbeslutningen ble – forskriftsmessig nok – sendt til alle tilbyderne med angivelse av karensperiodens utløp. Dagen før periodens avslutning, sendte imidlertid oppdragsgiveren en epostmelding til en av leverandørene med beskjed om at karensperioden var utvidet. Begrunnelsen var at nødvendig i informasjon fra kommunen til leverandøren, som forberedte en klage, tok sin tid.

Saken (mål: 6326-18) havnet i Högsta förvaltningsdomstolen, som konstaterte at det ikke finnes noe i det svenske lovverket som angir maksimumslengde på en karensperiode. Oppdragsgiveren har dermed frihet til selv å bestemme en egnet, lengre karensperiode enn den lovregulerte minimumsfristen. En begrunnelse kan være at oppdragsgiveren mener at leverandørene, av hensyn til anskaffelsens kompleksitet og omfang, kan trenge en lengre tid på seg til å overveie behovet for en mulig klage. Formålet med karensperioden er, heter det, er at leverandørene skal gis muligheter til å klage og dermed anses ikke en lengre periode ulempe for leverandørene.

Ikke noe forbud i regelverket

Hverken EU-direktivene eller den svenske loven om offentlige anskaffelser gir noe uttrykkelig forbud for en oppdragsgiver mot å forlenge en allerede pågående karensperiode. Det kan heller ikke leses ut av forarbeidene til den svenske lovreguleringen at en oppdragsgiver ikke har en slik mulighet, konstaterer domstolen. I tillegg har jo oppdragsgiveren alt fra starten av, anledning til å beslutte en lengre karensperiode enn minimumstiden.

En ordning der en oppdragsgiver har anledning til å forlenge en karensperiode, er dessuten forenlig med formålet med de bakenforliggende direktivene, nemlig å garantere berørte tilbydere og de som søker om å få være med i en konkurranse, en rett til effektiv klagebehandling av beslutninger i anskaffelsesprosessen.

Melding til alle

Forutsetningen for at oppdragsgiveren skal ha denne muligheten er at en melding om forlengelsen går ut til alle tilbyderne i konkurransen. I denne meldingen holder det bare å varsle at karensperioden er forlenget og samtidig henvise til den opprinnelige meldingen om karensperiodens lengde. Eventuelle klager må da komme inn inne utgangen av den forlengede periodens utløp, ifølge Högsta förvaltningsdomstolen.

Det betyr i praksis at oppdragsgiveren i den konkrete saken ikke har lykkes med å forlenge karensperioden for melding bare ble sendt til en av tilbyderne. Domstolen konstaterer at i dette tilfellet er det den opprinnelige fristen for klage som gjelder, og klagen i denne saken er dermed kommet for sent inn. Hverken det at tilbyderne ikke hadde fått nok informasjon fra kommunen i tide eller at tilbyderen fikk ok fra kommune om forlenget periode, har betydning for spørsmålet om når karensperioden og dermed klagefristen løp ut, heter det.

Bli den første til å kommentere på "Helt greit å forlenge karensperioden, men alle tilbydere må få beskjed"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.