Ja til straffegebyr for dem som unnlater å kunngjøre kontraktstildeling

Anbud365: Ja til straffegebyr for dem som unnlater å kunngjøre kontraktstildelingGeneraldirektør Inger Ek i Upphandlingsmyndigheten, som er enig i det aller meste av de forslagene som er kommet fra den svenske regjeringen med sikte på et skjerpet tilsyn med det offentliges anskaffelser (foto: Jenny Drakenlind).

Skriv ut artikkelen

Forslaget om at Konkurrensverket skal få fullmakt til å innhente dokumentasjon fra leverandører i forbindelse med en etterforskning, vinner ikke gehør hos Upphandlingsmyndigheten. Ikke av prinsipielle årsaker, men fordi forslaget er for vidtfavnende og uten nødvendig rettssikkerhet for leverandørene. På den annen side gleder Upphandlingsmyndigheten seg over forslaget om at de som unnlater å kunngjøre kontraktstildeling, også skal kunne ilegges overtredelsesgebyr.

Regjeringen i Sverige er kommet med en rekke forslag med det for øyet å skjerpe tilsynet med det offentliges anskaffelser. Konkurrensverket som har denne oppgaven i dag, utstyres med en rekke nye verktøy. Upphandlingsmyndigheten er enig i de aller fleste av tiltakene som ligger i regjeringens forslag, viser høringsuttalelsen. Det gjelder f.eks. at Konkurrensverket selv skal få ilegge overtredelsesgebyr, at fristen for å ilegge slikt gebyr forlenges, og at taket for gebyret skal heves fra 10 til 20 mill.

Støtte gis også til at nedslagsfeltet for bruk av overtredelsesgebyr skal utvides. Her påpeker imidlertid Upphandlingsmyndigheten at det bare må være de formelle bruddene på regelverket som skal sanksjoneres. I noen tilfeller kan det dessuten være vanskelig å se om oppdragsgiveren har levet opp til sine forpliktelser.

Det at de som unndras seg forpliktelsen til å kunngjøre kontraktstildeling, også skal kunne ilegges overtredelsesgebyr, begeistrer spesielt hos Upphandlingsmyndigheten. Aktuell statistikk viser at mange oppdragsgivere ikke etterannonserer. Av de anskaffelsene som ble kunngjort i fjor i en registeret annonsedatabase har bare ca. 60% etterannonsert, og det, mener Upphandlingsmyndigheten, får store konsekvenser for anskaffelsesstatistikken.

Påbud til leverandørene

Men på ett punkt setter Upphandlingsmyndigheten foten ned. Det gjelder forslaget om at Konkurrensverket skal få fullmakt til å gi påbud til leverandører i forbindelse med sin etterforskning.

Begrepet leverandør, heter det i høringsuttalelsen fra Upphandlingsmyndigheten, er vidt – det kan i prinsippet omfatte alle verdens samtlige foretak eller grupper av foretak, uansett hva slags rettstilstand som gjelder. Bruken av begrepet bør erstattes med en definisjon som på egnet måte innsnevrer nedslagsfeltet, f.eks. at det gjelder de leverandører som er tildelt kontrakt eller rammeavtale i en offentlig anbudskonkurranse.

Svært vidtfavnende

Upphandlingsmyndigheten protesterer dessuten mot at forslaget er svært vidtfavnende. Man får, heter det i høringsuttalelsen, nærmest inntrykk av at Konkurrensverket får ubegrenset mulighet til å kreve inn hvilke som helst dokument eller opplysninger fra hvilket som helst foretak uansett hvor i verden foretaket hører hjemme. Formuleringen kan også lese som om den gjelder uansett regler om f.eks. sikkerhet og foretakshemmeligheter som gjelder i de land de er etablert.

Dessuten, poengterer Upphandlingsmyndigheten, bør det understrekes at de leverandørene som omfattes av denne plikten, ikke selve r mistenkt for en overtredelse av anskaffelsesreglene eller noen annen form for regelbrudd, overtredelse eller utilbørlig atferd. Skal Konkurrensverket benytte denne fullmakten, må det knyttes til tydelige begrensninger og rettssikkerhetsgarantier.

Ikke klagemulighet

I tillegg påpeker Upphandlingsmyndigheten at de som omfattes av dette forslaget heller ikke synes å ha noen muligheter til å klage på pålegget fra Konkurrensverket.

Bli den første til å kommentere på "Ja til straffegebyr for dem som unnlater å kunngjøre kontraktstildeling"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.