Jakt på ulovlige direkteanskaffelser i sentrum for svensk tilsyn

Anbud365: Jakt på ulovlige direkteanskaffelser i sentrum for svensk tilsynNoe av tilsynsvirksomheten i 2017 tok for seg oppdeling av anskaffelser med det for øye å omgå reglene for offentlige anskaffelser, skriver Konkurrensverket i sin årsrapport. På bildet Rikard Jermsten, generaldirektör i Konkurrensverket (foto: Andreas Eklund).

Skriv ut artikkelen

Av de 49 sakene Konkurrensverket i 2017 prioriterte i sin tilsynsvirksomhet, ble 21 oversendt domstolene med påstand om ileggelse av overtredelsesgebyr for ulovlige direkteanskaffelser. De øvrige var vanlige tilsynssaker, der imidlertid en god del likevel gjaldt ulovlige direkteanskaffelser. 44 av de 49 prioriterte sakene gjaldt Kommune-Sverige. Dette fremgår av årsrapporten for 2017 fra Konkurrensverket.

I rapporten «Konkurrensverkets upphandlingstillsyn 2017» redegjør de svenske konkurransemyndighetene for hva deres tilsynsvirksomhet har som hensikt. Målet med tilsynet er å gi veiledning og skape incitament til endret holdning på de områder der det er nødvendig. Der anskaffelsesreglene ikke tydelig angir hvilke rammer oppdragsgiverne har å forholde seg til, bidrar Konkurrensverket til tydeliggjøring.

Blant reaksjonsmåtene er å rette kritikk mot den oppdragsgiveren som granskes. Ved ulovlige direkteanskaffelser kan man be domstolene om å ilegge overtredelsesgebyr (upphandlingsskadeavgift). Det utarbeides også rapporter for å tydeliggjøre det regelverket som oppdragsgiverne må forholde seg til.

Grunnlaget for tilsynsplanene

Konkurrensverkets tilsynsvirksomhet baserer seg på planer og analyser, der ikke minst innkomne klager, tips og forespørsler danner en vesentlig del av underlaget. I 2017 kom det inn om lag 650 slike, hvorav nær 200 hadde en såpass substans at det kunne være til nytte for tilsynsvirksomheten. I tillegg ble det gjennomført 119 oppdrag, der man undersøkte den offentlige oppdragsgiverens handlemåte.

Det ble avstedsendt 21 søknader til domstolene om overtredelsesgebyr og gjort 28 beslutninger om tilsyn, fremgår det av rapporten. Domstolene ila på sin side 16 dommer – som var rettskraftige da rapporten ble laget – om overtredelsesgebyr.

Kommune-Sverige topper

I 32 av de 49 beslutningene i fjor (overtredelsesgebyr + tilsyn) gjaldt saken kommuner eller kommunesamarbeid i en eller annen form. Landsting (fylkeskommuner) og regioner var med i 12 saker, mens fem gjaldt statlige myndigheter. Sverige har flere ulike lover som gjelder offentlige anskaffelser. 48 av de 49 beslutningene fra 2017 gjaldt imidlertid den loven som favner om samme virksomheter som vårt lovverk (lov + forskrift) om offentlige anskaffelser. Den 49. saken gjaldt loven som tilsvarer forsyningsforskriften her hjemme. Ingen av saken berørte loven om valgfrihet.

Konkurrensverket har prioriterte de sakene der man kunne søke domstolene om ileggelses av overtredelsesgebyr, men gjør oppmerksom på at også flere av tilsynsærendene ellers gjelder ulovlige direkteanskaffelser. For øvrig dreier sakene seg om rammeavtaler, utforming av tekniske spesifikasjoner og plikten til å dokumentere anskaffelser (protokollplikt). Noen tilsyn har dessuten tatt for seg oppdeling av anskaffelser med et for øye å omgå reglene for offentlige anskaffelser, skriver Konkurrensverket i sin rapport.

Bemanningsavtaler o.a.

Noen av de aktuelle problemstillingene nevnes også i rapporten: Hva skal anses for å være en og samme oppdragsgiver? I forbindelse med flyktningstrømmen i 2015 kom det mange saker som gjaldt unntak fra regelverket på grunn av at det hastet. Mange av direkteanskaffelsene har for øvrig dreid seg om bemanningsavtaler, spesielt fordi kommuner i Sverige nå har begynt å leie inn sosionomer, ikke bare helse- og omsorgspersonell.

Bli den første til å kommentere på "Jakt på ulovlige direkteanskaffelser i sentrum for svensk tilsyn"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.