Klager på kontraktstildeling rammer flyktningene

Anbud365: Klager på kontraktstildeling rammer flyktningeneMigrasjonsverket har gjennomført anbudskonkurranser i form av direkteanskaffelser, men opplevet at leverandører som ikke fikk kontrakt, har klaget avgjørelsen inn for klagedomstolene.

Skriv ut artikkelen

Det haster med å skaffe bosteder til flyktningene i Sverige. Anbudskonkurranse etter anbudskonkurranse gjennomføres, men så kommer klagene på avgjørelsene til domstolene. Midlertidig forbud mot å inngå avtale nedlegges, og da får man ikke tatt i bruk boligene raskt nok. Regjeringens forsøk på å rydde opp har foreløpig lidd skipbrudd.

Det var rett før jul at den svenske regjeringen sendte et forslag til endring av regelverket for offentlige anskaffelser til Lagrådet. Dette rådet skal, som vanlig prosedyre i forbindelse med lovforslag, se nærmere på jussen og hvorvidt formuleringer er i kollisjon med andre lover og regler. Denne gangen gjaldt det formuleringer som har sitt utgangspunkt i flyktningsituasjonen, nemlig å skaffe bosteder raskest mulig.

Migrasjonsverket har gjennomført anbudskonkurranser i form av direkteanskaffelser, men opplevet at leverandører som ikke fikk kontrakt, har klaget avgjørelsen inn for klagedomstolene. Hvis klagedomstolen da nedlegger forbud mot å inngå avtale så lenge klagen er til behandling, forsvinner poenget med direkteanskaffelsen, mener verket.

 

Endringsforslag

Regjeringen har foreslått en endring av nåværende formuleringer i regelverket.  Her sto det at domstolen ikke måtte ta beslutninger om forbud mot avtaleinngåelse inntil videre om den skaden eller uleiligheten som tiltaket medfører, er større enn skaden for leverandøren. I endringsforslaget heter det at retten i slike saker skal ta hensyn til brukernes, allmennhetens og øvrige berørtes interesser før man tar denne typen beslutninger.

Regjeringens begrunnelse for forslaget er at slik systemet i dag fungerer, kan ikke de bostedene som det haster med, tas i bruk før domstolen er ferdig med sin klagebehandling.

Lagrådet mener at det ikke er en nødvendig endring. Det samme gjør f.eks. Konkurrensverket og Upphandlingsmyndigheten. De mener at det allerede i dag finnes muligheter i regelverket å trekke inn slike vurderinger i forbindelse med spørsmålet om midlertidig forbud mot å inngå avtale, skal gjøres. Lagrådet skriver også at det kan være hensiktsmessig å gi representanter for Migrasjonsverket innføring i de prosessuelle forutsetningene i den enkelte sak.

Bli den første til å kommentere på "Klager på kontraktstildeling rammer flyktningene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.