Knyttet til seg kunstner uten konkurranse, var lovlig direkteanskaffelse

Anbud365: Knyttet til seg kunstner uten konkurranse, var lovlig direkteanskaffelseKammarrätten i Stockholm mente at en oppdragsgivers subjektive oppfatning avgjør hvilken kunstner som er best egnet til å utføre oppdraget.

Skriv ut artikkelen

Oppdragsgiveren jaktet på en kunstner som kunne gjøre en spesifikk produksjon – ikke et spesielt kunstverk – og knyttet vedkommende til seg uten konkurranse. Det var kunstneres identitet som var avgjørende. Noen detaljert kravspesifikasjon fantes ikke, bare en overordnet. En fersk avgjørelse i en svensk klagedomstol konstaterer at direkteanskaffelsen var helt i pakt med regelverket.

En sak ved Kammarrätten i Stockholm (mål 8254-16) gjaldt direkteanskaffelse av en kunstnerisk produksjon, der den utvalgte kunstneren, etter oppdragsgiverens mening, var alene om å kunne løse oppgaven.

Ved anskaffelse av kunstverk er det i hovedsak kunstneriske eller estetiske vurderinger som styrer valg av leverandør. Oppdragsgiver må imidlertid på en objektiv måte kunne vise at det som skal kjøpes, ut fra kunstneriske hensyn, bar kan løses fyllestgjørende av en bestemt leverandør. Dette gjøres ofte ved at en oppdragsgiver på forhånd fastsetter formålet med anskaffelsen gjennom en kravspesifikasjon som viser hva slags kunst man ønsker å erverve seg. Deretter foregår det gjerne en utvelgelsesprosess av ett eller annet slag.

Etter de nye anskaffelsesreglene kan man gjør unntak fra kunngjøringsplikten av kunstneriske grunner dersom formålet med anskaffelsen er å skape eller kjøpe et unikt kunstverk eller en unik kunstneriske fremføring. Dette innebærer at kunstnerens identitet i seg selv kan avgjøre kunstformålets unike art og verdi.

Oppdragsgivers subjektive oppfatning

Etter kammarrättens vurdering medfører dette at en oppdragsgivers subjektive oppfatning avgjør hvilken kunstner som er best egnet til å utføre oppdraget. Således bør oppdragsgiveren ikke, ut fra objektive kriterier, vise om det er andre leverandører som har mulighet til å utføre oppdraget.

I nærværende sak var kjøpet som Statens konstråd gjorde, knyttet til såkalt «tilfeldige prosjekter». Det er et friere, mer undersøkende format enn virksomhetens permanente, langsiktige prosjekter. Kunstverket tillates å bli utformet i dialog med kurator og kunstneren selv. Med andre ord er anskaffelsen ikke en bestilling av et kunstverk, men av en produksjon.

Bare en aktuell kunstner

I dette tilfelle skulle kunstverket inngå i en serie, som del tre, og kravspesifikasjonen fremgår av det aktuelle prosjektet, «Industrisamhället i förändring». Bl.a. kunstnerens mangeårige dokumentasjon av hendelser i diamantfabrikken i Robertsfors er både troverdig og holder en høy kunstnerisk kvalitet, innebærer at det bare er denne kunstneren alene som kan utføre det kunstneriske oppdraget, heter det fra oppdragsgiveren.

Kunstverket som Statens konstråd har kjøpt, mangler rett nok en detaljert kravspesifikasjon, fremholder kammarrätten. Kunstformålet er i stedet utformet ut fra et overgripende tema og i dialog med kurator og kunstneren. Statens konstråd har dermed vist at formålet med anskaffelsen har vært å produsere et unikt kunstverk ut fra et overordnet tema og at kunstnerens identitet har vært avgjørende for kunstformålets art og verdi. Oppdraget har dermed bare kunnet utføres av den aktuelle kunstneren, og på bakgrunn av dette har det vært korrekt av Statens konstråd å gjennomføre en direkteanskaffelse.

Bli den første til å kommentere på "Knyttet til seg kunstner uten konkurranse, var lovlig direkteanskaffelse"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.