Langt fra fritt fram ved direkteanskaffelser

Anbud365: Langt fra fritt fram ved direkteanskaffelserI konkurransegrunnlaget var det mulighet for en skjønnsutøvelse som strider mot prinsippene om likebehandling og åpenhet, konstaterte den svenske klagedomstolen.

Skriv ut artikkelen

En offentlig oppdragsgiver kan ikke ved direkteanskaffelser gjør omtrent som han vil og henvise til at det ikke finnes noe spesielt prosedyreregime. Det har en svensk domstol nylig slått fast. De grunnleggende prinsippene skal følges. Dersom en direkteanskaffelse også konkurranseutsettes, skal tildelingskriteriene være så tydelige og klare at eventuelle tilbydere har grunnlag for å vurdere om de skal delta i konkurransen eller ikke.

Saken for kammarrätten i Jönköping (mål nr. 807-17) gjaldt kjøp av arkivmateriell i regi av en enhet som hører hjemme i forsyningssektoren. Således lå de svenske reglene for anskaffelser etter loven for denne sektoren (Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF)) til grunn for klagedomstolenes behandling. Konkurransen om arkivmateriellet ble gjennomført som direkteanskaffelse med kunngjøring.

En av de seks tilbyderne påklaget kontraktstildelingen og bad om at konkurransen ble gjort om. Oppdragsgiveren mente, ettersom det var en direkteanskaffelse, at det i LUF ikke fantes noen prosedyreregler som gjaldt anskaffelsen. Dermed var han heller ikke pliktig til å beskrive noen tildelingskriterier. Først instans i det svenske, administrative klagesystemet gav imidlertid klageren medhold, men oppdragsgiver anket til kammarrätten – uten å få medhold.

Grunnleggende prinsipper

Kammarrätten påpeker at det ved direkteanskaffelser ikke gjelder spesielle prosedyreregler. Derimot gjelder de grunnleggende EU-rettslige prinsippene. Etter rettspraksis innebærer prinsippet om likebehandling og åpenhet bl.a. at tilbyderne skal behandles likt både når de utarbeider sine tilbud og når tilbudene evalueres av oppdragsgiveren.

Dersom oppdragsgiveren velger å konkurranseutsette direkteanskaffelsen, skal de tildelingskriteriene som benyttes, være så klart definerte at allerede fra begynnelsen av anskaffelsesprosessen skal alle tilbydere ha rimelig mulighet til å avgjøre hva som tillegges betydning ved evalueringen av tilbudene. På en slik bakgrunn, konstaterer Kammarrätten, får mulige tilbydere mulighet til selv å avgjøre om de skal legge ned tid og ressurser for å avgi tilbud eller ei.

Tildelingskriterier

I den konkrete konkurransen hadde oppdragsgiveren anført at tilbudene kommer til å bli vurdert ut fra en avveining mellom pris og kvalitet, dvs. hvem som best anses å kunne oppfylle behovene og samtidig har det mest økonomisk fordelaktige tilbudet. Noen nærmere presisering av hva som vil bli tillagt vekt ved evalueringen fantes ikke.

Dette, slik kammarrätten ser det, gir en mulighet i konkurransegrunnlaget for en skjønnsutøvelse som strider mot prinsippene om likebehandling og åpenhet.

Samtidig er det sik at klageren oppfyller de obligatoriske kravene i konkurransegrunnlaget og kan komme til å lide skade som følge av svakhetene i anbudsgrunnlaget. Dermed er det grunn til å gripe inn overfor anskaffelsen.

Bli den første til å kommentere på "Langt fra fritt fram ved direkteanskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.