Leverandørene vinner frem i hver femte klage i svenske anskaffelser

Anbud365: 12-punkt-innspill til bedre anskaffelsesstatistikk; vil ikke ha svensk DoffinKonkurrensverket skal være ansvarlig for å godkjenne og holde tilsyn med kunngjøringsdatabasene, heter det i deres høringsuttalelse til forslag om bedre statistikk for offentlige anskaffelser. På bildet generaldirektör Rikard Jermsten, Konkurrensverket (foto: Andreas Eklund).

Skriv ut artikkelen

Leverandørene vinner fram i 20% av klagene på anskaffelsesprosesser i Sverige. Det viser en fersk rapport med resultatet av en omfattende kartlegging. Større leverandører vinner frem med sine klager i større grad enn små, og det er varierende forhold det klages på, avhengig av om det er varekjøp, tjenestekjøp eller bygg- og anleggskontrakter. Leverandører vinner ikke oftere frem om de klager før kontraktstildelingen.

Oppdraget kom fra den svenske regjeringen og er offentliggjort i rapporten «Kartläggning och analys av mål om överprövning RAPPORT 2017:7». Det er Konkurrensverket og Upphandlingsmyndigheten som har samarbeidet om denne kartleggingen. En liknende, omfattende kartlegging er ikke tidligere gjort i Sverige.

Årlig er det ca. 1500 anskaffelser som er tema for klager. Kartleggingen omfatter 1000 av disse fra 2015 og 2016. De førte til ca. 1400 avgjørelser i det svenske, administrative domstolssystemet (förvaltningsrätt, kammarrätt og Högsta förvaltningsdomstolen). Av de i alt 36 675 kunngjøringer i de to årene til sammen, kom det klager på 2799.

97% klager etter kontraktstildeling

Hele 97% av klagene er kommet etter at tildelingsbeslutningen er varslet, viser kartleggingen. Leverandørene er ikke kommet bedre ut selv om de klaget før kontraktstildelingen (3% av klagene) enn om de ventet til at de fikk vite hvem som hadde fått kontrakten.

Det viser seg at det gjerne oppgis flere grunner for en klage. I 45% av tilfellene er det feil i konkurransegrunnlaget som oppgis som grunn. Deretter følger (40%) klager begrunnet med feil i oppdragsgivers bedømmelse av krav til leverandøren. I 30% av klagene er det krav til tilbudet som er begrunnelsen. Dette er de tre mest benyttede klagebegrunnelsene, fremgår det av rapporten. Feil i konkurransegrunnlaget og krav til tilbudet er de to begrunnelsene som leverandørene er mest tjent med å benytte, sett fra deres ståsted.

Klagegrunnlaget varierer

Bare i 13% av tilfellene har leverandøren klaget på oppdragsgiverens vurdering av tilbudet. Ved tjenestekjøp og bygg og anleggskontrakter er det begrunnelsen «krav til leverandøren» som benyttes hyppigst, ved varekjøp gjelder krav til tilbudet.

Leverandørene vinner frem i 20% av klagene. I 11% av tilfellene konkluderer domstolene med at anskaffelsen må gjøres om, og i 9% av bestemte forhold i anskaffelsen må rettes. Store selskap/leverandører vinner klagesakene i større grad enn små. Når tildelingskriteriet er «økonomisk mest fordelaktig» vinner leverandørene frem med sine klager i større grad enn om kriteriet er pris alene.

Flere faktorer med i vurdering

Når en leverandør skal klage, er det flere faktorer inne i vurderingen. De hyppigst nevnte i de intervjuene som er foretatt i forbindelse med kartleggingen er: Avtalens verdi, avtalens strategiske betydning, kostnader i forbindelse med klagen og relasjonen og dialogen med den aktuelle oppdragsgiveren.

I intervjuene ble det også nevnt at det forekommer at formålet med en klage er å hale ut anskaffelsesprosessen i stedet for å klage fordi man selv føler seg forbigått i forbindelse med avtaletildelingen. Dette er, heter det, en uvanlig type klager.

Bli den første til å kommentere på "Leverandørene vinner frem i hver femte klage i svenske anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.