Nær hver femte leverandør på statlige rammeavtaler er et mikroforetak

Anbud365: Nær hver femte leverandør på statlige rammeavtaler er et mikroforetakForstudiene som gjøres i forkant av en anskaffelse, omfatter også en markedsundersøkelse der bl.a. SMBers forutsetninger analyseres, fremgår det av Kammarkollegiets årsberetning for 2018. Anna Clara Törnvall Wittgren (bildet) er sjef for Statens inköpscentral, som inngår i Kammerkollegiet.

Skriv ut artikkelen

Nær hver femte leverandør – 18% – på de nær 2000 rammeavtalene som Statens Inköpscentral i Sverige forvalter, har mellom 0 og 9 ansatte – m.a.o. et såkalt mikroforetak. Tar man med alle som har mellom 0 og 49 ansatte, forteller statistikken for 2018 at 65% av alle leverandørene på disse avtalene ligger i dette intervallet. Dette er små og mellomstore – SMBer – leverandører. Tallene fremgår av 2018-årsberetningen fra Kammarkollegiet, der Statens Inköpscentral inngår.

I sin årsberetning for 2018 skriver Kammarkollegiet at det ved utgangen av året var 1975 rammeavtaler i sentralens forvaltning – med 765 unike leverandører innen 44 rammeavtaleområder fordelt på 1064 delområder. Et delområde er f.eks. en spesifikk avropsrutine, en region, et produkt og/eller kompetanse innenfor ett avtaleområde.

Av de 765 rammeavtaleleverandørene ved utgangen av fjoråret, hadde 65% 49 eller færre ansatte, 87% 199 eller færre. Det er henholdsvis 500 og 669 av de 765. 18% hadde mellom 0 og9 ansatte, omtrent på samme nivå som i de to foregående årene. Stabil er også andelen leverandører med mellom 10 og 49 ansatte: 47% av de 765 i 2018, nær det samme som de to årene før.

De små og mellomstore

Det er et særlig oppdrag for Statens Inköpscentral å se til de små og mellomstore foretakenes muligheter til å delta i anskaffelsene. Derfor, heter det i årsberetningen, overveies alltid om anskaffelsen kan deles opp i ytterligere deler for å gjøre det lettere for de små og mellomstore å komme med tilbud. Forstudiene som gjøres i forkant av en anskaffelse, omfatter også en markedsundersøkelse der bl.a. SMBers forutsetninger analyseres.

Statens Inköpscentral inngår rammeavtaler for statsmyndigheter, men når det gjelder informasjonsteknologi gjøres rammeavtaler også for kommuner og landsting (fylkeskommuner).

Omsetningsøkning

79% av avropene på avtalene kommer fra statlige myndigheter, resten fra kommuner og landsting. Omsetningen på rammeavtalene er opp fra 2017 til 2018 – til 13,9 milliarder. Det er en økning på 0,29 milliarder, og den er det de statlige myndighetene som står for. Årsberetningen viser at omsetningen på avropene fra den øvrige offentlige forvaltningen er gått ned.

Når en offentlig virksomhet lar være å benytte de felles rammeavtalene, skal Statens Inköpscentral ha beskjed. I 2018 kom 233 slike meldinger, mot 213 året før.

Klageprosesser

Av årsberetningen kan vi lese at 26 klageprosesser innenfor ti rammeavtaleområder ble avsluttet i 2018, og på åtte områder kunne avtaler signeres etter endt klageprosess.

I 2018 ble det gjennomført 12 åpne anbudsprosesser fordelt på 35 delområder. Det kom inn 727 tilbud fra 376 leverandører og 553 rammeavtaler ble signert – med 310 leverandører.

Bli den første til å kommentere på "Nær hver femte leverandør på statlige rammeavtaler er et mikroforetak"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.