Nær tre av fire leverandører på svenske, statlige rammeavtaler er SMB

Anbud365: Nær tre av fire leverandører på svenske, statlige rammeavtaler er SMBStatens inköpscentral er i gang med en forstudie for å belyse hvorledes de skal håndtere innovasjoner i forbindelse med rammeavtale-anskaffelsene. På bildet sjefen for Statens inköpscentral, Agneeta Anderson (foto: Kammarkollegiet).

Skriv ut artikkelen

Avropene på rammeavtalene som Statens inköpscenter i Sverige administrerer gikk ned i 2017 – 0,51 milliarder i rene penger. Grunnen er at kommune-Sverige ikke viste like stor interesse som før for IKT-produkter. Dette fremgår av Kammarkollegiets årsrapport for 2016, der også 2017-tall er med. 64% av leverandørene på de nær 1900 avtalene har færre enn 49 ansatte.

I «Kammarkollegiets årsredovisning 2016» fremgår også informasjon knyttet til Statens inköpscentral, motstykket til vårt eget Statens innkjøpssenter. Her er også tall for 2017 med. Ved utgangen av fjoråret administrerte den svenske innkjøpssentalen 1898 rammeavtaler med 724 unike leverandører innenfor 42 rammeavtaleområder oppdelt i 999 såkalte delområder. Et delområde kan være en særskilt avropsrutine, et produkt, en region og/eller en spesiell kompetanse innenfor et rammeavtaleområde.

Statlige myndigheter står for 77% av omsetningen på disse avtalene i 2017, kommune-Sverige resten. Omsetningen på avtalen gikk ned med 0,51 milliarder kroner til 13,6 milliarder i 2017. Reduksjonen tilskrives redusert interesse fra kommunene side når det gjelder klienter og tele- og datakommunikasjon, heter det i årsrapporten.

Små og mellomstore

Statens inköpscentral skal påse at små og mellomstore leverandører får muligheter til å være med i konkurransene. I forbindelse med en forstudie forut for hver konkurranse, analyseres bl.a. små og mellomstore bedrifters forutsetninger for å være med. Av de 724 rammeavtaleleverandørene som er med pr. utgangen av 2017, hadde 64% (465) opp til 49 ansatte og 84% (620) opp til 199 ansatte. 16% var «mikroforetak», dvs. opp til ni ansatte.

I 2017 gjennomførte innkjøpssentralen 14 forstudier, det var like mange som i 2015, men ned fra 20 i 2016. Åtte anskaffelser ble avsluttet i 2017, heter det i årsrapporten. To av disse var begrensede anbudskonkurranser, resten åpne anbudskonkurranser.  Det kom inn 234 tilbud. Av 139 søknader om å få bli kvalifisert til å delta i de begrensede konkurransene, kom det inn 72 tilbud. Det ble inngått rammeavtaler med 42 leverandører.

162 tilbud kom inn

Til de åpne anbudskonkurransene kom det inn 162 tilbud og det ble inngått rammeavtale med 69 leverandører.

Statens inköpscentral er dessuten i gang med en forstudie for å belyse hvorledes de skal håndtere innovasjoner i forbindelse med rammeavtale-anskaffelsene. Formålet er å skape en metodikk for å utvikle innovasjonshåndtering slik at dette blir en naturlig del i rammeavtale-anskaffelsene på tilsvarende måte som f.eks. bærekraft og e-handel.

Oppfølgingen av leverandører er en prioritert oppgave for sentralen. Antallet gjennomførte revisjoner varierer fra år til annet fordi rammeavtaleområdene har ulike mange leverandører. I 2017 ble antallet leverandørrevisjoner utført av eksterne revisjoner redusert fra 60 året før til 23. Forklaringen er den omfattende revisjonsvirksomheten i 2016. Da ble store avtaleområder satt under lupen.

Bli den første til å kommentere på "Nær tre av fire leverandører på svenske, statlige rammeavtaler er SMB"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.