Næringsliv-nei til lovforslag – bruk heller kategoristyring for å nå innkjøpsmål

Anbud365 Næringsliv-nei til lovforslag - bruk heller kategoristyring for å nå innkjøpsmålAvdelingssjef i Svenskt Näringsliv, Göran Grén, har signert høringsuttalelsen fra «NHO i Sverige» om forslag til lovendringer i anskaffelsesreglene (foto: Ernst Henry Photography).

Skriv ut artikkelen

Den svenske regjeringen har fremmet forslag med sikte på å skjerpe bruken av samfunnshensyns-krav i offentlige anskaffelser. Bør-krav skal bli skal-krav. Men, nei, påpeker Svenskt Näringsliv i sin høringsuttalelse, i praksis vil kravene fortsatt ikke bli forpliktende. Regjeringen bør heller instruere statlige myndigheter om å ta i bruk kategoristyring for å nå de målene den sikte mot, er anbefalingen.

Svenskt Näringsliv, som er NHOs søsterorganisasjon, er kommet med sin høringsuttalelse til regjeringens forslag om «En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling». Forslaget innebærer skjerpede krav til offentlige myndigheter når de skal kjøpe, ifølge regjeringen.

Næringslivsorganisasjonen påpeker at miljø- og relevante sosiale krav, samt krav om dyrevern og menneskers helse kan stilles allerede i dag uten de foreslåtte lovendringene. Det sentrale er i stedet at myndighetene innfører og gis forutsetninger for å bedrive en vel fungerende avtaleoppfølging. Dette krever imidlertid, fremholdes det, bl.a. at regjeringen benytter andre styringsverktøy som den har til disposisjon enn de foreslåtte lovendringene.

Løfte frem kategoristyring

I stedet for de foreslåtte lovendringene mener Svenskt Näringsliv at regjeringen bør løfte frem behovet for innkjøpsmodne myndigheter som arbeider kategoristyrt. Det er en bærende del av løsningen på de ønskemål som regjeringen søker. Gjentatte ganger har Svenskt Näringsliv bedt regjeringen gi de statlige myndighetene i oppdrag å ta i bruk denne metoden i sitt innkjøpsarbeid. Dermed kan de statlige myndighetene bli et forbilde for kommuner og regioner, heter det. De statlige myndighetene som har påbegynt arbeid med kategoristyring har raskt kunnet konstatere store forbedringer.

I tillegg erklærer næringslivsorganisasjonen seg uenig i det målet for anskaffelsesdirektivene som regjeringen beskriver i forslaget. Regjeringen skriver at målet er at kjøpende myndigheter skal gis bedre muligheter til å benytte offentlige anskaffelser til støtte for felles samfunnsmessige mål. Svenskt Näringslivs oppfatning er at målet er å tilgodese myndighetenes behov i samsvar med de grunnleggende prinsippene, og i den forbindelse kan visse miljømessige og sosiale hensyn ivaretas.

Ikke forpliktende?

De foreslåtte bør-bestemmelsene i de aktuelle kapitlene skal erstattes med skal-bestemmelser. Det fremgår derimot ikke, påpeker Svenskt Näringsliv, hva som skjer dersom en kjøpende myndighet ikke stiller krav etter bestemmelsene. I stedet angis det i kommentarene at de kjøpende myndighetene ikke alltid bør prioritere de aktuelle samfunnsinteressene fremfor eksempelvis lav pris eller funksjonalitet. Dette fører til, ifølge Svenskt Näringsliv, at en beslutning om ikke å stille slike krav, ikke får noen følger og at de selv kan velge når skal-kravene skal stilles. Dette kan ikke tolkes på annen måte enn at bør-reglene faktisk blir stående og de foreslåtte endringene i praksis ikke er forpliktende, heter det.

Bli den første til å kommentere på "Næringsliv-nei til lovforslag – bruk heller kategoristyring for å nå innkjøpsmål"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.