Når konkurransen avbrytes – begrunnelsen kan være knapp, men klagefristen gjelder

Anbud365: Når konkurransen avbrytes - begrunnelsen kan være knapp, men klagefristen gjelderHögsta förvaltningsdomstolen har i en dom avklart noen forskjeller mellom melding om tildelingsbeslutning og melding om å avbryte en konkurranse.

Skriv ut artikkelen

Fristen for å klage på en beslutning om å avbryte en konkurranse løper fra den tid oppdragsgivere har sendt melding om dette til alle tilbydere. I motsetning til ved tildelingsbeslutninger kan begrunnelsen, som skal med i meldingen, godt være knapp. Og er klagefristens lengde angitt i regelverket, kan ikke en oppdragsgiver selv bestemme å utvide denne fristen. Dette følger av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige.

Bakgrunnen for saken (mål nr. 1709-21) var at en oppdragsgiver etter at tildelingsbeslutningen i en åpen anbudskonkurranse var gjort kjent, besluttet å avbryte konkurransen. Begrunnelsen var oppgitt å være en feil i konkurransegrunnlaget og ble sendt alle tilbyderne. Etter reglene skal slike klager ha kommet inn til klagedomstolen innen 10 dager etter at oppdragsgiver har meddelt beslutningen og grunnen for den.

I den konkete saken sendte imidlertid oppdragsgiveren dagen etter meldingen om beslutningen om å avbryte en ny melding – om at fristen for å klage var forlenget med ti dager ut over de regelbundne ti dagene. Förvaltningsdomstolen avviste klagen med den begrunnelsen at den etter reglene var kommet inn for sent. Neste steg var behandling i kammarrätten, som kom til at tiden ikke var løpt ut. Domstolens poeng var at begrunnelsen ikke var tilstrekkelig til å kunne ta standpunkt til om klage kunne være aktuelt. Slik begrunnelse kom først senere.

Kortfattet begrunnelse

Högsta förvaltningsdomstolen slo fast at begrunnelsen for beslutningen skal med for at fristen for å klage skal begynne å løpe, men det er ikke angitt i regelverket hvordan begrunnelsen skal være. Men av forarbeidene fremgår det at begrunnelsen skal være kortfattet.  Ikke minst av hensyn til rettssikkerheten og for at systemet skal være forutsigbart, heter det, følger det at det må være tydelig når fristen starter og dermed også når den løper ut.

På denne bakgrunn mente Högsta förvaltningsdomstolen at man ikke kan kreve av förvaltningsdomstolen at den skal vurdere selve begrunnelsen før den avgjør om fristen er kommet rettidig. Det spiller ikke noe rolle om begrunnelsen er knapp. Imidlertid, fremholder domstolen, når det gjelder melding om tildelingsbeslutninger, holder det ikke bare å komme med slike kortfattede begrunnelser.

Forskjellig fra tildelingsbeslutning

Dermed var det slik at klagen i denne konkrete saken var kommet inn for sent, fristen var begynt å løpe fra den dato da oppdragsgiveren sendt ut melding til alle tilbydere om at konkurransen var avbrutt. Til forskjell fra ved en tildelingsbeslutning kan dessuten ikke en oppdragsgiver fravike frister dersom disse er klart angitt i regelverket, konstaterte Högsta förvaltningsdomstolen.

Bli den første til å kommentere på "Når konkurransen avbrytes – begrunnelsen kan være knapp, men klagefristen gjelder"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.