Norsk verktøy sentralt når risikoanalyser gjøres for svenske kommuner

Anbud365: Norsk verktøy sentralt når risikoanalyser gjøres for svenske kommunerEva-Lotta Löwstedt Lundell er adm.dir. i svenske, kommuneeiede Adda AB, der en innkjøpssentral inngår. Sistnevnte er ute med en bærekraftsrapport der deres risikoanalyse-opplegg fremgår.

Skriv ut artikkelen

Når innkjøpssentralen til svenske kommuner skal gå i dybden i sine vurderinger av risiko i en anskaffelse, står norsk risikoanalyse-verktøy sentralt. Blant flere svenske institusjoners materiale, benyttes også risikoanalyse-metodikk som norske Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har laget. Det fremgår av innkjøpssentralen Addas bærekraft-rapport for 2022. Det er fire typer analyser som gjerne gjennomføres dersom det er knyttet risiko til en anskaffelse.

Innkjøpssentralen er et av tre forretningsområder i Adda AB, som eies av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sammen med en majoritet av svenske kommuner. Innkjøpssentralens hovedoppgave er rammeavtaler og tjenestekjøp på området strategisk forsyning. SKR er søsterorganisasjon til norske KS.

I bærekrafts-rapport for 2022 fra Adda listes opp fire eksempler på analyser som gjennomføres der det kan være risiko for negativ påvirkning knyttet til en anskaffelse:

Sjekkliste

Før det tas beslutning om en anskaffelse utarbeides det en sjekkliste som omfatter 16 bærekraftsaspekter og dekker risiko for mennesker, miljø og samfunn. Sjekklisten inngår som en del av de forretningsmessige vurderingene som gjøres i denne fasen av en anskaffelse.

Agenda2030-analyse

Før anskaffelsen settes i gang, gjøres en Agenda 2030-analyse som omfatter de samme bærekraftsaspektene som sjekklisten. I tillegg til å hjelpe med å bedømme risiko og mulighetene for å nå frem, er Agenda 2020-analysen også innkjøpssentralens verktøy for å vurdere alvorlighetsgraden i risikoen. En slik vurdering, heter det, er avgjørende for å kunne prioritere både hvilke krav som skal stilles og hvordan oppfølgingen skal foregå.

I Agenda2030 er FNs mål for bærekraftig utvikling, dvs. De forente nasjoners felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. De består av 17 hovedmål og 169 delmål. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Fordypet risikoanalyse

Det kan også være aktuelt å foreta en fordypet risikoanalyse knyttet til bærekraftige leveransekjeder forut for en anskaffelse. Det skjer dersom det synes nødvendig å forstå risikoen i en spesifikk leveransekjede. Selv om de har en mal for dette, benytter de i første omgang risikoanalyser fra Upphandlingsmyndigheten, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, Regionernas kansli för hållbar upphandling og innkjøpssentralen selv.

Landrisikoanalyse

Som støtte for Agfenda2030-anlysen og risikoanalysen for bærekraftige leveransekjeder har sentralen dessuten en landrisikoanalyse til hjelp når man skal avgjøre hvor risikoen er størst. Analysen bygger på Worldwide Governance Indicators, Global Rights Index, Environmental Performance Index och Corruption Perception Index. Den dekker dermed FN Global Compacts fire søyler: menneskerettigheter, arbeideres rettigheter, miljø og antikorrupsjon. Landrisikoanalysen benyttes også når de velger å gjøre stikkprøver for oppfølging av bærekraftige leveransekjeder.

Malene, heter det, bygger på FNs veiledende prinsipper for foretak og menneskerettigheter, OECDs retningslinjer for aktsomt og ansvarlig næringsliv og anskaffelseslovgivningen.

Bli den første til å kommentere på "Norsk verktøy sentralt når risikoanalyser gjøres for svenske kommuner"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.