Offentlig anskaffelsespraksis bremser den grønne omstillingen i Stockholm

Anbud365: Offentlig anskaffelsespraksis bremser den grønne omstillingen i StockholmOfte stilles krav til leverandørene knyttet til miljø, klima og bærekraft, men likevel opplever foretakene som er med i den svenske undersøkelsen, at det til syvende og sist er lavest pris om alltid vinner. På bildet adm.dir. Andreas Hatzigeorgiou i Stockholms Handelskammare, som står bak rapporten fra undersøkelsen.

Skriv ut artikkelen

Praktisering av reglene for offentlige anskaffelser er en stadig tilbakevendende utfordring når det gjelder hva svenske foretak opplever som bremse for omstillingen til en mer bærekraftig og klimasmart Stockholm. Det fremgår av en fersk rapport, der oppfordringen er tydelig: Bruk regelverket og det eksisterende handlingsrommet der fullt ut og sørg for at det er de politiske målsettingene om grønn omstilling som gjennomsyrer anskaffelsene.

Stockholms Handelskammare står bak rapporten «Hinder hotar hållbar huvudstad». Et femtitalls bedrifter fra hele Sverige – med til sammen 160 000 ansatte – har sagt sitt om hvilke hinder som står i veien for å kunne gjennomføre den grønne omstillingen fullt ut.

I arbeidet med rapporten, heter det, fremstår offentlige anskaffelser som en stadig tilbakevendende utfordring når det gjelder hva foretakene opplever som bremse for omstillingen til en mer bærekraftig og klimasmart by. Utslippene fra kommunens innkjøp løper opp i 12 millioner tonn CO2-ekvivalenter pr. år. De fleste av disse stammer fra energi, bygg og transport. Det, heter det i rapporten, innebærer en mulighet for byen til i større grad å benytte anskaffelser på en strategisk måte for å oppnå sine klima- og miljømål.

Lavest pris vinner gjerne

Den tydelige bevisstheten i kommunen om forbindelsen mellom utslipp og anskaffelser gir seg utslag i at det ofte stilles krav til leverandørene knyttet til miljø, klima og bærekraft, men likevel opplever foretakene som er med i undersøkelsen, at det til syvende og sist er lavest pris om alltid vinner.

I rapporten pekes det også på at det er krevende for kommunen å holde tritt med den rivende utviklingen innenfor klimavennlig materialer, metoder, produkter og tekniske løsninger. Anskaffelser som trekker ut i tid gjør at kommunen dermed kan komme til å velge løsninger som er foreldet innen de kommer på plass.

Nærmere dialog

En nærmere dialog mellom kommunen og næringslivet og mellom kommuner, kan bidra til å øke kunnskapstilfanget på dette området. Dette kan forhåpentligvis føre til høyere krav hva gjelder klima- og miljønytte, som i praksis kan gi gjennomslag og trumfe eller i det minste likestilles med prisen. I såfall, understrekes det i rapporten, kan resultatet bli at konkurransegrunnlagene i høyere grad enn i dag kan bidra til å akselerere den grønne omstillingen.

Blant rapportens anbefalinger finnes etter dette et par henvisninger til offentlige anskaffelser. Bruk eksisterende regelverk fullt ut til å fremme omstilling, poengteres det – ikke minst gjelder det et område som offentlige anskaffelser. Her finnes allerede handlingsrom for å stille tøffere klima- og sirkulærkrav.

Politiske målsettinger

I praksis kan det være en stor utfordring knyttet til å få formålet med politiske målsettinger og regelverk til å gjennomsyre hele myndighetskjeden. Et eksempel er offentlige anskaffelser. Her tas det ikke nok hensyn til bærekraftperspektivet.

En representant for byggebransjen blir i rapporten spurt om hvilket ønske som er fremst i pannebrasken når det gjelder å legge til rette for at offentlige anskaffelser i større grad kan fremme grønn omstilling. Av svaret fremgår at ønsket er å tilpasse anskaffelseslovgivningen til at mykere verdier som bærekraft, kompetanse, erfaring og tidlig samvirke blir vurdert høyere, kunne økt samfunnsnytte oppnås. Oppfordringen fra bygg-representanten er for øvrig å etterspørre og inkludere incitament i anskaffelseskravene for innovative løsninger med lav klimapåvirkning i et livsløpsperspektiv.

Bli den første til å kommentere på "Offentlig anskaffelsespraksis bremser den grønne omstillingen i Stockholm"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.