OK å avvise en leverandør for alvorlig yrkesfeil selv om han ikke er dømt

Anbud365: OK å avvise en leverandør for alvorlig yrkesfeil selv om han ikke er dømtOppdragsgiveren hadde, het det fra rettens side, sannsynliggjort at det forelå en alvorlig feil i yrkesutøvelsen.

Skriv ut artikkelen

Det var greit å avvise en leverandør for alvorlig feil i sin yrkesutøvelse, selv om det ikke forelå noen dom for forholdet. Den aktuelle oppdragsgiveren hadde sannsynliggjort at det forelå en slik feil, og det var nok, konstaterte en svenske domstol. At konkurransemyndighetene hadde stevnet leverandøren for en slik feil var tungtveiende, selv om stevningen ikke førte frem.

Bakgrunnen for den svenske saken var en offentlig anskaffelse knyttet til rekruttering og omdisponering av utenlandsk omsorgspersonell. Anskaffelsen var delt i to, og i den delen om omfattet omdisponering, ble en av leverandørene avvist. Begrunnelsen var at oppdragsgiver mente leverandøren hadde gjort seg skyldig i alvorlig feil i yrkesutøvelsen.

Dette var hentet fra en stevning som Konkurrensverket hadde gjort fordi man der mente leverandøren hadde overtrådt forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranselovgivningen. Det ulovlige samarbeidet skulle, slik Konkurrensverket fremstilte det, bestå i konkurranseklausuler med for lang løpetid i forbindelse med en aksjeoverdragelse.

Klage på avvisningen

På sin side mente leverandøren at avvisingen var feil, og han klaget derfor på beslutningen. Kravet var at anskaffelsen ikke skulle avsluttes før også hans tilbud var vurdert. Han fremholdt at det ikke forelå noen dom i forbindelse med Konkurrensverket–saken, bare en stevning.

Förvaltningsrätten, første instans i det svenske, administrative klagesystemet ville ikke behandle klagen. Oppdragsgiveren hadde, het det fra rettens side, sannsynliggjort at det forelå en alvorlig feil i yrkesutøvelsen. Konkurranseklausuler med for lang tid for å kunne fremstå som proporsjonale, kunne være en slik feil. At Konkurrensverket hadde levert stevning pekte i retning av at leverandøren virkelig hadde gjort seg skyldig i en alvorlig feil i yrkesutøvelsen.

Ikke medhold i klagen

Leverandøren godtok ikke avgjørelsen og anket til neste instans, kammarrätten. Her ble det fastslått at det er den aktuelle oppdragsgiveren som skal vise at leverandøren har gjort seg skyldig i en slik alvorlig feil, og at det er nok dersom virksomheten sannsynliggjør dette. Det er forholdene ved avvisningstidspunktet som skal legges til grunn ved vurderingen. Da hadde allerede Konkurrensverket sendt sin stevning.

Stevningen og innholdet i den var tilstrekkelig avvisningsgrunn, mente kammarrätten. At stevningen ikke har avstedkommet noen dom i det svenske alminnelige rettsvesen, forandrer ikke resultatet av vurderingen, heter det, i avgjørelsen i Kammarrätten i Göteborg.

Bli den første til å kommentere på "OK å avvise en leverandør for alvorlig yrkesfeil selv om han ikke er dømt"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.