Råd for kommunal risiko-overvåking; anskaffelser i risikosone

Anbud365: Råd for kommunal risiko-overvåking; anskaffelser i risikosoneProfessor Tina Søreide ved Norges Handelshøyskole er en av bidragsyterne til rapporten med råd for etikkarbeidet i kommunesektoren.

Skriv ut artikkelen

Kommunen bør jevnlig kartlegge hvilke prosesser som er mest utsatt for risiko for uetisk atferd og korrupsjon. Likeledes bør kommunen prioritere kartlegging av denne typen risiko i kjente risikoområder som bl.a. anskaffelser. Dessuten bør det iverksettes risikoreduserende tiltak når det avdekkes slik risiko. Disse anti-korrupsjonsrådene fremkommer i en fersk rapport.

Rapporten «Status og råd for etikkarbeid i kommunesektoren» er laget på oppdrag av KS. Oslo Economics, Kantar TNS og professor Tina Søreide – forsker på korrupsjon, styresett og utvikling – står bak rapporten. Her er råd så vel for kommuneforvaltningen som for kommunale selskaper.

Offentlige anskaffelser dukker opp i punktet om risikoanalyser for å avdekke sårbare områder og prosesser. Her heter det:

 • Kommunen bør jevnlig kartlegge hvilke prosesser som er mest utsatt for risiko for uetisk atferd og korrupsjon
 • Kommunen bør prioritere kartlegging av risiko for uetisk atferd og korrupsjon i kjente risikoområder som anskaffelser, plan- og byggesaksbehandling og eierstyring av kommunale selskap. Fra undersøkelser vet vi, heter det, at anskaffelser, plan- og byggesaker og eierstyring av kommunale selskaper er områder hvor det er særlig risiko for uetisk atferd og korrupsjon. Det skyldes blant annet at det på disse områdene forvaltes betydelige ressurser og knappe ressurser, som til dels blir skjønnsmessig fordelt. Risikoanalyser rettet mot disse områdene bør derfor prioriteres.
 • Kommunen bør iverksette risikoreduserende tiltak når det avdekkes risiko for uetisk atferd og korrupsjon.

Kommunale selskaper og risiko

Når det gjelder kommunale selskaper spesielt, fremgår det av rapporten at selskapet bør være bevisst på hvilke eksterne aktører som har interesse av å påvirke ulike beslutningstakere i selskapet. Ved å ha et bevisst forhold til hvilke eksterne aktører som har interesse av å påvirke beslutningstakere, kan selskapet gjøre forebyggende tiltak. For eksempel vil leverandører ofte ha en sterk interesse av å påvirke personer som tar beslutninger om selskapets anskaffelser for å øke leverandørens profitt, i mange tilfeller på det kommunale selskapets bekostning. Risikoen for at en ekstern aktør lykkes med en slik påvirkning kan reduseres ved å fordele ansvaret, for eksempel anskaffelsesbeslutninger, på flere personer.

I forbindelse med arbeidet med rapporten og de gode råd er kommunene også spurt om de generelt kartlegger risiko, om de gjør det i kjente risikoområder som anskaffelser, plan- og byggesaksbehandling og i eierstyring av selskap. Svarene viser at risiko på disse områdene kartlegges, men stort sett med uregelmessige tidsintervall. Rundt 82% (av de som generelt kartlegger risiko) kartlegger risiko i anskaffelser.

Øvrige råd i rapporten

Stikkordsmessig er de øvrige rådene til kommuneforvaltningen fra rapporten:

 • Verdier, holdninger og kultur
 • Etiske retningslinjer
 • Klar rolle- og ansvarsdeling
 • Kontrollutvalget bør ha fokus på å avdekke uetisk atferd og korrupsjon
 • Internkontroll med fokus på uetisk atferd og korrupsjon
 • Varslingsrutiner for å avdekke kritikkverdige forhold
 • Åpenhet og innsyn for offentligheten
 • Bruke mulighetene i digitalisering for å hindre uetisk atferd og korrupsjon

Stort sett de samme rådene er gitt til kommunale selskap med unntak for dette med kontrollutvalget og digitaliseringen. Men, heter det, styret i kommunale selskaper bør være bevisst sitt ansvar for å avdekke og forhindre uetisk atferd og korrupsjon.

Bli den første til å kommentere på "Råd for kommunal risiko-overvåking; anskaffelser i risikosone"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*