Saksbehandlingstiden for tilsynssaker i Sverige rett til værs ifjor

Anbud365: Saksbehandlingstiden for tilsynssaker i Sverige for rett til værs ifjorKonkurrensverket får inn et rimelig stabilt antall tips, og 16 av 20 som får tilsynsbesøk gjør endringer i de aktuelle anskaffelsene. På bildet generaldirektør i Konkurrensverket, Rikard Jermsten (foto: Ola Hedin).

Skriv ut artikkelen

Tiden det i fjor tok å behandle tilsyns- og gebyrsaker, raste rett til værs for Konkurrensverket i Sverige i 2020. For saker der det ikke var nødvendig med tiltak, gikk saksbehandlingstiden opp godt over 100%, mens i de andre sakene økte tiden mer enn 50%. Dette skriver Konkurrensverket i sin årsberetning for 2020. Årsaken til utviklingen tilskrives omfordeling av aktuelle ressurser, og man mener at det nåe re tatt grep som skal hindre en liknende utvikling i årene fremover.

En av Konkurrensverkets oppgaver er å føre tilsyn med offentlige anskaffelser. Flere stemmer her hjemme tar til orde for etablering av en liknende tilsynsmyndighet.

Av Konkurrensverkets årsberetning for 2020 kan man lese at det i fjor kom inn om lag like mange tips som i 2019, da antallet gjorde et byks oppover som følge av innføring av en varslingsfunksjon. At nivået på tips holder seg over flere år mener Konkurrensverket er positivt.

16 av 20 gjør endringer

En undersøkelse i regi av denne tilsynsmyndigheten har vist at 16 av 20 spurte svarer at de helt eller delvis gjør endringer etter at Konkurrensverket har grepet inn. 13 av 20 har sagt at de har gjennomført forandringene på grunn av tilsynet, og 15 av 20 oppgir at de mener forandringene har vært positive eller delvis positive.

I løpet av 2020 søkte Konkurrensverket domstolene om å beslutte overtredelsesgebyr (upphandlingsskadeavgift) i 36 saker, hvorav 16 var på eget initiativ og 20 såkalte obligatoriske søknader. Dette representerer en liten økning sammenliknet med året før.

Saksbehandlingstid

Når det gjelder saksbehandlingstiden, er den økt fra 95 dager i snitt i 2019 til 192 dager i 2020 for saker som ikke har foranlediget tilsynstiltak. For øvrige saker er saksbehandlingstiden opp fra 226 dager i 2019 til 333 i fjor i gjennomsnitt. Sammenliknet med forutgående år er dette en økning, konstaterer Konkurrensverket. Mye av forklaringen ligger i omfordeling av de aktuelle ressursene. Ved å innføre tidsfrister for saksbehandling både for tilsynsbeslutning og gebyrsaker regner man med at liknende omfordeling i større grad kan unngås de kommende årene.

Konkurrensverket har også en resultatindikator som går ut på utfallet av de saker som de har hatt for domstolene.  I 2020 gjorde domstolene beslutning i 36 slike saker, hvorav 16 gikk Konkurrensverkets vei og tre delvis samme vei. I 17 saker avviste domstolen behandling. I og med at 16 av sakene hørte med til samme kompleks, regner Konkurrensverket med at de har fått gjennomslag i ca ni av ti saker i fjor.

Bli den første til å kommentere på "Saksbehandlingstiden for tilsynssaker i Sverige rett til værs ifjor"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.