Skal gjøre det lettere for ideelle tilbydere

Anbud365: Skal gjøre det lettere for ideelle tilbydereUtredningen foreslår også at muligheten for å reservere kontrakter for visse tjenester i det nye EU–direktivet om offentlige anskaffelser innføres i svensk lovgivning.

Skriv ut artikkelen

Sosiale eller andre tjenester til en verdi under ca. sju millioner kroner bør kunne lovlig direkteanskaffes. Det vil gjøre det lettere for ideelle tilbydere å komme seg inn på det offentlige markedet, ifølge en fersk, svensk utredning.

Nylig kom den svenske utredningen «Palett för ett stärkt civilsamhälle». Konklusjonen i utredningen er at det trengs en lang rekke ulike tiltak for bedre å ta vare på engasjementet fra den ideelle sektoren i samfunnet.  Blant annet er det snakk om forsterkede muligheter for å delta i offentlige anskaffelser.

Blant de hindrene de ideelle møter, er at det er vanskelig å bidra med sin spesielle merverdi innenfor rammen av offentlige anskaffelser. Regelverket beskrives av mange som vanskelig å sette seg inn i, ifølge utredningen. Mange forteller også om kunnskapssvikt hos de kjøpende myndighetene både når det gjelder bruk av regelverket og å forstå de spesielle forutsetningene som de ideelles organisasjoner her.

Bør tas ut av anskaffelsesloven

Utrederne mener at de nye EU–direktivene for offentlige anskaffelser har mange muligheter som kan gjøre det lettere for de ideelles organisasjoner å ta del i slike anskaffelser. På den bakgrunn tas det i utredningen til orde for at anskaffelse av sosiale tjenester eller andre spesielle tjenester med verdi under ca. sju millioner kroner og som ikke har grenseoverskridende interesse ikke blir omfattet av den nye svenske loven om offentlige anskaffelser.

Dette forslaget, heter det, vil gi kommuner og landsting (fylkeskommuner) øket frihet og fleksibilitet dersom oppdraget overleveres til såkalte idebårne organisasjoner uten å risikere at idebårne partnerskap er i strid med anskaffelsesretten. Såkalte idebårne partnerskap er en form, ifølge utredningen, som ligger mellom anskaffelser og økonomisk støtte. Rettstilstanden på området er imidlertid ganske uklart, og det sakner praksis hva gjelder slike partnerskap.

Reservere visse tjenestekontrakter

I tillegg blir det foreslått at muligheten for å reservere kontrakter for visse tjenester i det nye EU–direktivet om offentlige anskaffelser innføres i svensk lovgivning. Dette gjelder kontrakter med tilbydere som f.eks. har ansatt mennesker med ulike arbeidsmessige hindre. De to forslagene vil begge bidra til å gi offentlige oppdragsgivere muligheter til å gjøre det enklere for de ideelles organisasjoner å skaffe seg kontrakt som utførere av visse tjenester.

Det pekes også på at en mulighet for å reserve valgfrihetssystemet for de ideelle bør vurderes nærmere. Det å delta i dette systemet oppleves av de ideelle ofte som enklere enn å være med i de offentlige anskaffelsene.

Også den nyetablerte Upphandlingsmyndigheten bør få en rolle, ifølge utredningen. Det trengs nemlig råd og støtte til de ideelles organisasjoner som ønsker å ta del i de offentlige anskaffelsene. Likeledes trengs det veiledning og opplæringstilbud til de kjøpende myndighetene.

Bli den første til å kommentere på "Skal gjøre det lettere for ideelle tilbydere"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.