Skarp kritikk mot svenske stats-virksomheters miljøinnsats i innkjøp

Anbud365: Sverige innfører «EU-paragraf» i sine anskaffelseslover; får forrangDen svenske regjeringen legger til rette for at EUs bruk av IPI-forordningen (International Procurement Instrument), som innebærer at EU kan møte såkalte tredjeland som stenger sine anskaffelsesmarkeder for medlemsland i EU. I såfall kan Europakommisjonen beslutte IPI-tiltak som stenger tredjelands tilgang til offentlige anskaffelser i EU-området. På bildet: Erik Slottner, civilminister (foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet).

Skriv ut artikkelen

Statlige svenske virksomheter har en lang vei å gå før miljøkrav, miljøhensyn – og oppfølging av slike i anskaffelser, holder mål, ifølge en fersk rapport fra Riksrevisionen. Det er mye svikt og mangler: Nødvendig kompetanse trengs, anskaffelsesprosessene må organiseres bedre, og regjeringen må tydeliggjøre sine ambisjoner på området overfor virksomhetene.

Den svenske riksrevisjonen har gransket arbeidet for å oppnå miljømessig bærekraftige statlige anskaffelser: «Miljömässig hållbarhet vid statlig upphandling – på rätt väg men långt kvar».

Hovedkonklusjonen er at mange av virksomhetene er uten en tilstrekkelig velorganisert anskaffelsesprosess og tilstrekkelig miljøkompetanse for at man kan si at det arbeides effektivt med miljøhensyn. Derfor kreves det ytterligere tiltak fra de berørte virksomhetene, regjeringen og de støttefunksjonene før statens arbeid som helhet kan betraktes som effektiv, heter det.

Vanlig med svikt

På tross av en økende interesse for slike spørsmål fra myndighetenes side er det vanlig med svikt i ledelse og organisasjoner, kompetanse, analysegrunnlag og oppfølging. Uten tilstrekkelig strukturert arbeid med miljøhensyn oppstår det bl.a. en risiko for at behovet for å iaktta miljøaspekter oppdages sent i innkjøpsprosessen. Det gjør det vanskelig å utforme gode miljøkrav, slår revisjonen fast.

Å ta miljøhensyn på en god måte krever ofte både bransje- og miljøkompetanse. Riksrevisionens granskning viser imidlertid at mange virksomheter analyserer miljøkonsekvensene knyttet til anskaffelser i liten utstrekning. Nesten halvparten av virksomhetene mener at manglende kompetanse på miljø er et hinder for å styrke miljøhensynene.

Utilstrekkelig oppfølging

Riksrevisionen anser også at virksomhetene i utilstrekkelig grad følger opp de miljøkravene de stiller. Det fører til, heter det, at leverandørene ikke lever opp til kravene og at virksomhetene mister en mulighet til verdifull informasjon til bruk i kommende anskaffelser,

Det finnes også svikt i oppfølgingen av virksomhetenes arbeid med miljøhensyn, fortsetter Riksrevisionen. Bl.a. mangler det en oppfølging som gir et korrekt bilde av hvilket ambisjonsnivå som virksomhetene har i sitt arbeid med miljøhensyn. Det gjør det vanskelig å vite hva slags tiltak som skal settes i verk og for at virksomhetene skal kunne sammenlikne seg med hverandre.

Anbefalinger

Etter Riksrevisionens syn har regjeringen vært tydelig med at virksomhetene bør ha et høyt ambisjonsnivå i sitt arbeid med miljøhensyn. Med utgangspunkt i hva Riksrevisionen har avdekket av status ute hos virksomhetene, anbefaler de regjeringen fortsette å påpeke hvor viktig det er å arbeide med miljøhensyn ved anskaffelser.

Tre anbefalinger følger av resultatet av Riksrevisionens granskning:

Regjeringen må
• sette i verk tiltak som fører til at rapporteringen av miljøhensyn ved anskaffelser blir bedre
• gi Upphandlingsmyndigheten i oppdrag å følge opp den nasjonale anskaffelsesstrategien

I en kommentar til Riksrevisionens rapport på disse to punktene sier civilminister Erik Slottner at tiltak for å bedre virksomhetenes rapportering fra sitt arbeid med miljøhensyn er på gang. Likeledes har han gitt Upphandlingsmyndigheten i oppdrag å se på den nasjonale anskaffelsesstrategien.

Og Riksrevisionen anbefaler at Kammarkollegiet og Upphandlingsmyndigheten må samarbeide med det formål å spre informasjon om mulighetene til å ta miljøhensyn i forbindelse med avrop fra de statlige rammeavtalene.

Bli den første til å kommentere på "Skarp kritikk mot svenske stats-virksomheters miljøinnsats i innkjøp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.