Slik kan juksere i offentlige anskaffelser avsløres

Anbud365: Slik kan juksere i offentlige anskaffelser avsløresKonkurrensverket ber regjeringen på egnet måte få utredet hvorledes offentlige oppdragsgivere på et formålstjenlig og korrekt vis kan få tilgang til informasjon som kan benyttes for å identifisere foretak som eies eller ledes av personer som er dømt for velferdskriminalitet. På bildet Karin Lunning, fung. generaldirektör i Konkurrensverket (foto: Konkurrensverket).

Skriv ut artikkelen

Regler og rutiner bør etableres slik at offentlige oppdragsgivere kan identifisere foretak som eies eller ledes av personer som er dømte for såkalt velferdskriminalitet, det vil si f.eks. misbruke offentlige støtteordninger. Det er Konkurrensverket i Sverige som tar til orde for en slik mulighet, i det de mener at det vil gjøre det lettere å avvise fuske-foretak fra å delta i offentlige anbudskonkurranser.

Forslaget fra Konkurrensverket fremkommer i deres høringsuttalelse til utredningen «Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)».

De svenske konkurransemyndighetene tar utgangspunkt i den mulighet som offentlige oppdragsgivere i dag har til å avvise leverandører som har gjort seg skyldig i alvorlige feil i yrkesutøvelsen som gjør at det kan reises tvil om leverandørens integritet. I visse tilfeller bør dette innebære at oppdragsgivere kan avise tilbydere fra å delta i offentlige anbudskonkurranse, heter det, dersom man kan vise at foretaket eller representanter for dette har gjort seg skyldig i å fuske med offentlige støtteordninger på velferdsområdet (velferdskriminalitet).

Avskrekkende sanksjon

Etter Konkurrensverkets syn ville det være en svært avskrekkende sanksjon som burde føre til at mange aktuelle tilbydere ville avstå fra den slags kriminalitet. Imidlertid kan det ofte være vanskelig å finne ut hvem som eier et privat foretak, og det har gjort det problematisk å utnytte denne muligheten.

Derfor ville det vært ønskelig å etablere rutiner som innebærer at offentlige oppdragsgiver enkelt kunne identifisere hvilke tilbydere som eies eller ledes av personer som er dømt for velferdskriminalitet. På den måten vil oppdragsgiveren i hvert enkelt tilfelle kunne foreta en vurdering av om foretaket bør avvises fra anskaffelsen. Konkurrensverket henviser her til EUs såkalte fjerde hvitvaskingsdirektiv der det fremgår at den eller de personer som til syvende og sist eier eller kontrollerer f.eks. et selskap eller en forening, finnes tilgjengelig i et sentralt register. Myndigheter og virksomheter skal i prinsippet ha ubegrenset tilgang til et slikt register.

Ber om utredning

Konkurrensverket ber regjeringen på egnet måte få utredet hvorledes offentlige oppdragsgivere på et formålstjenlig og korrekt vis kan få tilgang til informasjon som kan benyttes for å identifisere foretak som eies eller ledes av personer som er dømt for velferdskriminalitet.

Om personer som er dømt for slik kriminalitet i praksis hindres fra å eie eller lede foretak som deltar i offentlige anskaffelser, ville det, slik Konkurrensverket ser det, være en effektiv måte å avskrekke mange foretak og bedriftsledere fra å medvirke i denne typen kriminalitet.

Bli den første til å kommentere på "Slik kan juksere i offentlige anskaffelser avsløres"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.