Svensk forslag: Nasjonale anskaffelser skal bli enklere; klager skal koste 7500

Anbud365: Svensk forslag Nasjonale anskaffelser skal bli enklereDen svenske utredningens leder, Anna Ulfsdotter Forssell, sier i et medieintervju at det er et klart rom for å heve den nasjonale terskelverdien vesentlig. Utredningen tar imidlertid til orde for at de svenske grensene for mulighetene for direkteanskaffelser settes til 600 000 kroner, men 1,1 mill i forsyningssektoren – omtrent på samme nivå som i dag.

Skriv ut artikkelen

For å få en klage behandlet kan svenske leverandører fra og med neste sommer måtte ut med 7500 kroner. Forslaget stammer fra en statlig utredning som nylig har levert sin innstilling. I Norge koster det 8000 kroner til Kofa, i Danmark 10 000 kroner under EU/EØS-terskelverdiene og 20 000 over. Utredningen lanserer dessuten en serie forslag som skal gjøre anskaffelser under EU/EØS-tersklene lettere. I utredningen heter det at den har hentet inspirasjon fra tilsvarende norske regler – spesielt har den funnet reguleringen vår interessant, både når det gjelder innhold og struktur.

Gjennom utredningen SOU 2018:44 «Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål» har Sverige fått sine forslag til regler for anskaffelser under nasjonale terskelverdier. Ifølge utredningen skal oppdragsgivere i det offentlige selv få bestemme hvorledes deres anskaffelser under terskelverdiene skal gjennomføres. Forutsetningen er at informasjonen knyttet til anskaffelsen er tydelig og at de grunnleggende prinsippene etterleves.

Oppsøke konkurranse

Det foreslås innført en nasjonal regel ved direkteanskaffelser om at hensynet til konkurranse skal tas i rimelig utstrekning. Jo høyere verdi på direkteanskaffelsen, dess større krav til det konkurranseoppsøkende arbeidet.

Utredningen tar til orde for at de svenske grensene for mulighetene for direkteanskaffelser settes til 600 000 kroner, men 1,1 mill i forsyningssektoren – omtrent på samme nivå som i dag. Den svenske regjeringen har varslet en gjennomgang av virkningen av forrige gangs man hevet de nasjonale terskelverdiene, derfor foreslår ikke utredningen noen ytterligere heving. Men utredningens leder, Anna Ulfsdotter Forssell, sier i et medieintervju at det er et klart rom for å heve grensen vesentlig.

Dokumentasjonsplikt fra kr. 1

Dokumentasjonsplikten, som tidligere gjaldt fra 100 000 kroner i Sverige, skal nå gjelde fra kr.1.

Muligheten til å gjøre rettelser og kompletteringer av tilbud skal utvides. Her er inspirasjon hentet i det norske regelverket om dialog som muliggjør rettelser og kompletteringer av tilbud og søknader om å delta uten at de grunnleggende prinsippene settes til side.

Muntlig kommunikasjon

Utredningen tar også til orde for at muntlig informasjon kan være et komplement til andre kommunikasjonsformer når oppdragsgiveren anser det for egnet.

Noen regel om at man skal reagere dersom et tilbud synes være unormalt lavt, vil ikke utredningen foreslå. At det er i den enkelte oppdragsgivers egen interesse er en tilstrekkelig garanti for at det likevel skjer når det er påkrevet.

Klagegebyr

Når det gjelder klageadgangen, foreslås det et gebyr på 7500 kroner for å få en klage behandlet. Sverige har et administrativt klagesystem i tre nivåer, men det er ikke noe forslag om at det skal koste noe mer om saken «klatrer» videre oppover i systemet. Samtidig skal domstolen få anledning til å bestemme at den part som taper klagesaken, skal kunne betale den vinnende partens kostnader, inklusive – hvis det blir aktuelt -gebyret som måtte betales for å få klagen behandlet. Prognoser fra Domstolsverket viser at det ventes nær 3 300 klager årlig de nærmeste årene.

Sosiale tjenester og andre særskilte tjenester under terskelverdien på 7,1 mill (9,4 mill i forsyningssektoren) kan direkteanskaffes, ifølge utredningen.

Regjeringens siktemål er at eventuelle lovendringer skal tre i kraft fra sommeren 2019.

Bli den første til å kommentere på "Svensk forslag: Nasjonale anskaffelser skal bli enklere; klager skal koste 7500"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.