Svensk rapport: Begrenset nytte av klimahensyn i anskaffelser

Anbud365: Svensk rapport Begrenset nytte av klimahensyn i anskaffelserSvenske Konjunkturinstitutet, her ved sin generaldirektør Urban Hansson Brusewitz, har levert en skeptisk rapport om klimahensyn og anskaffelser. Bl.a. det forhold at det er frivillig å delta i anskaffelser, begrenser noe av verdien av anskaffelser som klimapolitisk virkemiddel.

Skriv ut artikkelen

Nytten av offentlige anskaffelser som klimapolitisk styringsmiddel er begrenset, slår det svenske Konjunkturinstitutet fast i en rapport– utfordringene er mange og det finnes mer treffsikre styringsverktøy. Samtidig advarer instituttet mot å benytte poengmodeller under evalueringen av tilbud der klimahensyn er tatt. Men bruk av innovative anskaffelser kan ha noe for seg, heter det.

Rapporten «Miljö, ekonomi och politik 2020 – Upphandling med klimathänsyn» kommer fra Konjunkturinstitutet, som er statlig myndighet under Finansdepartementet.  

Som i Norge løftes offentlige anskaffelser frem som et verktøy for å nå de nasjonale klimamålene. Det er forventet at offentlige myndigheter skal ta klimahensyn ut over hva som kan ivaretas at eksisterende og forventet politikk. I rapporten heter det imidlertid at slik svensk klimapolitikk nå er, risikerer de utslippskuttene som kommer av at det tas klimahensyn i offentlige anskaffelser, bare å omfordele utslippene fra ett område til et annet.

Samfunnsøkonomisk kostnad

Det er bare når klimahensynene ved anskaffelser rettes inn mot områder der den generelle klimapolitikken er svak, at det kan bidra til at de svenske utslippsmålene nås til en lavere kostnad. En mulig utfordring er at de offentlige oppdragsgiverne søker å ta klimapolitiske ekstrasteg utover hva som forventes, til så lave kostnader for egen virksomhet som mulig. Dermed savnes insentiver til å ta klimapolitiske ekstrasteg som er knyttet til lavest mulig samfunnsøkonomisk kostnad.

I rapporten pekes det også på at klimahensyn i offentlige anskaffelser indirekte kan tenkes å bidra til at klimamålene nås, f.eks. gjennom å spre innovativ teknikk. Læringseffekter og kunnskapsspredning kan dessuten motivere til gjennomføring av innovative anskaffelser, heter det.

Frivillig å delta

Konjunkturinstitutet minner om at aktuelle leverandører deltar i anskaffelser på frivillig basis. Det innebærer at de som leverer tilbud er leverandører som allerede oppfyller de klimakravene som stilles i anskaffelsen snarere enn at ytterligere foretak omstiller sin produksjon. Det kan bidra til å uthule effekten.

Å ta klimahensyn utover hva som er forventet og er eksisterende politikk, stiller store krav til innkjøperen, ifølge rapporten. Det kreves ikke bare kunnskap om det aktuelle markedet, men også til den rådende og forventede klimapolitikken i tillegg til tilgang til en stor mengde informasjon. Anskaffelsene må treffe utslippskildene på en kostnadseffektiv måte, og det forutsetter koordinering mellom en stor mengde oppdragsgivere. Bare utslippskutt i Sverige kan bidra til å oppfylle målene som den svenske regjeringens klimahandlingsplan etterstreber.

Advarer mot poengmodeller

Det advares mot å benytte såkalte poengmodeller ved evalueringen av innkomne tilbud og spesielt der tilbydernes prispoeng hviler på andre tilbudspriser.  Slike modeller har ulempen at det blir utydelig hvorledes klimakvaliteten vurderes i forhold til andre kvaliteter og tilbudsprisen. I stedet bør man benytte modeller der både tilbudsprisen og kvalitetsegenskapene uttrykkes i kroner. Dermed blir anskaffelsen mer transparent og det blir tydelig hva ekstrastegene koster. Generelt bør man etterstrebe så enkle anskaffelser som mulig, slår Konjunkturinstitutet fast i sin rapport.

Bli den første til å kommentere på "Svensk rapport: Begrenset nytte av klimahensyn i anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.