Svensk rapport: Dette er konkurransens positive effekter

Anbud365: Rapport med kritisk blikk på svensk anskaffelsesforskningØkonomidoktor David Sundén kritiserer i en rapport at svenske myndigheter tillater at bare 60% av kontraktstildelingene kunngjøres – i lys av forskningens behov for data.

Skriv ut artikkelen

Konkurransen virker på lang sikt. Den bidrar til innovasjon, tilvekst og velstand i en rekke steg på ulike måter. På et konkurranseutsatt marked produseres varer og tjenester uten at man sløser med samfunnets ressurser. Slik beskriver konkurransens positive virkninger i en fersk rapport, laget på oppdrag fra de svenske konkurransemyndighetene. I rapporten beskrives også markeds-negative tiltak og regelverk – og såkalt markedsmislykkethet der statlige tiltak under visse omstendigheter kan være nyttige.

i Konkurrensverkets oppdrag inngår også å fremme forskning på konkurranse- og anskaffelsesområdet. I rapporten «Konkurrensens positiva effekter» presenterer ek.dr. David Sundén resultatet av et slikt oppdrag: På en lett tilgjengelig og pedagogisk måte beskrive hvordan konkurransen er gunstig for samfunnsutviklingen.

Ikke lett å beskrive de positive effektene av konkurranse og tydelige vise hvilke gevinster i kroner og øre som konkurranse gir opphav til, slår Sundén fast. Konkurranse virker på lang sikt og bidrar til tilvekst og velstand i flere steg og på ulike måter.

Vei til velferd og velstand

Økonomisk forsking viser at konkurranse er en vei til en så høy velferd og en så høy økonomisk velstand som mulig, heter det. Konkurranse sikrer dessuten at velstanden tilfaller konsumentene gjennom lavere priser, høyere kvalitet og bredere tilbud.

I tillegg konstaterer Sundén at konkurranse skaper drivkrefter for at foretak blir mer innovative og bedre på å tilpasse seg de forandringene konsumentene ønsker. Gjennom innovasjoner og tilpasninger kan foretak skaffe seg konkurransefordeler sammenliknet med andre foretak og øke sine gevinster.

Innovasjon og unødige kostnader

Land som oppmuntrer til innovasjon, har en større andel innovative foretak og fremviser også høyere produktivitet og tilvekst. Samtidig viser forskning at tiltak og regelverk som skaper unødige kostnader, som gjør det vanskeligere for foretakene eller hindrer handel fører til lavere tilvekst og lavere velstand, heter det i rapporten. Et viktig element i å skape vel fungerende konkurranse er derfor vel fungerende og vel utformede institusjonelle forutsetninger.

Land i vesten har siden 1970-tallet gjennomgått en omfattende bølge av markedsomreguleringer som også har hatt med seg forenklinger og reduserte kostnader forbundet med å starte og drive foretak. Evalueringer viser, fremheves det i Sundéns rapport, stort sett entydig at omreguleringene har ledet fil de forventede forbedringene i markedene med sterkere konkurranse, mer innovasjon og høyere produktivitet.

Skadelige regelverk og tiltak

Visse regelverk med formål å beskytte markedet kan være direkte skadelige ettersom foretakene på sikt risikerer å bli mindre produktive med høyere priser og dårligere tilbud som konsekvens. Konkurranse endrer markedene over tid, fremholder Sundén, og på kort sikt kan dette innebære kostnader når ineffektive foretak slås ut og individer mister sine arbeidsplasser. Statlige tiltak som i slike tilfeller forsøker å støtte foretak, bransjer eller markeder gjennom å begrense konkurransen, risikerer å lede til betydelige negative konsekvenser.

Markeder kan dessuten under visse omstendigheter være ineffektive og rammes av en såkalt markedsmislykkethet. Staten kan da under visse omstendigheter med en vel utformet markedsregulering bidra til et bedre resultat på markedet. Men, heter det, statlige tiltak kommer gjerne med transaksjonskostnader, og i visse tilfelle kan de være såpass høye at de overstiger verdien av forsøket på å regulere markedet.

Bli den første til å kommentere på "Svensk rapport: Dette er konkurransens positive effekter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.