Svensk statistikk: Tilbydere pr. anskaffelse opp, andelen klagesaker på vei ned

Anbud365: Svensk statistikk Tilbydere pr. anskaffelse opp, andelen klagesaker på vei nedGeneraldirektørene Rikard Jermsten, Konkurrensverket og Inger Ek, Upphandlingsmyndigheten har felles ansvar for en fersk statistikkrapport over offentlige anskaffelser i Sverige i 2018.

Skriv ut artikkelen

For første gang siden 2012 stiger antallet tilbydere pr. anskaffelse i 2018. Andelen som havner innom en klagesaksbehandling, har vist fallende tendens siden 2013. Andelen anskaffelser med bare én tilbyder er også på vei ned, mens andelen anskaffelser som avbrytes øker stadig. Dette fremgår av en fersk statistikkrapport fra vårt naboland i øst. Tre av fire tilbydere var små foretak eller mikroforetak. De kapret 50% av kontraktene.

Det er femte år på rad at Konkurrensverket og Upphandlingsmyndigheten gir ut en felles statistikkrapport, «Statistik om offentlig upphandling». Verdien av offentlige anskaffelser i Sverige er ca. 706 milliarder.  Det er 17,4% av landets BNP. I 2018 ble det kunngjort 18 522 anskaffelser i Sverige.

Sju av ti anskaffelser var kommunale, fremgår det av statistikkmaterialet. Den vanligste bransjen å handle fra, var i 2018 bygg og anlegg: 4 av 10 anskaffelser hørte hjemme der.

Åpen anbudskonkurranse

Halvparten av alle offentlige virksomheter som kunngjør minst en anskaffelse, gjennomførte mellom en og fem slike.  I de fleste anskaffelsene er det åpen anbudskonkurranse som gjelder, og avtalene løper gjerne i tre – fire år. Her er mulighetene for forlengelse medregnet. 1 115 offentlige virksomheter kunngjorde minst en anskaffelse i løpet av 2018. I alt er det 4100 virksomheter som omfattes av de svenske anskaffelsesreglene.

I 60% av tilfellene kommer det inn mellom ett og tre tilbud, i gjennomsnitt fra 4,3 tilbydere. Det gjennomsnittlige antallet tilbydere pr. anskaffelse har sunket i flere år, heter det, men tatt seg noe opp i 2018.

76% mikroforetak eller små foretak

Den vanligste tilbyderen er et aksjeselskap med færre enn 50 ansatte.  I 2018 var 76% av tilbyderne mikroforetak eller små foretak, mens store foretak utgjorde bare 4%. Mikroforetak og små foretak sto for 50% av de inngåtte kontraktene.

At de store foretakene ble tildelt flere kontrakter kommer av at de er betydelig mer aktive som tilbydere enn de mindre, står det i statistikk-rapporten.

Store foretak innleverte i snitt 24,2 tilbud hver, tilsvarende for små var 3,3 og for mikroforetak 1,9.

Ideelle

Blant tilbyderne i 2018 fantes 217 som tilhørte kategorien idebårne organisasjoner, i Norge kalt ideelle. I gjennomsnitt leverte disse 2,0 tilbud hver, og 66% av alle tilbud som kom fra de ideelle endte med kontraktinngåelse.

45% av anskaffelsene vara direktivstyrte, dvs. hadde verdi over EU/EØS-terskelverdiene. Det er opp 13 prosent enheter siden 2013. 37% av alle anskaffelsene gjaldt rammeavtale.

Avbrutte og innklagede anskaffelser

Av alle kunngjorte anskaffelser ble 14% avbrutt uten at kontrakt ble gjort. Andelen anskaffelser i Sverige som blir avbrutt har økt i flere år, heter det.

Av alle anskaffelsene ble 6,1% innklaget. Direktivstyrte anskaffelser har mye lettere for å havne i det svenske klagedomstol-systemet enn de som har verdi under EU/EØS-tersklene. Anskaffelser med flere tilbydere har en større tendens til å bli klagesaker enn anskaffelser med får tilbydere. Andelen anskaffelser det ble klaget på, var i 2013 8,1 %. Deretter og til og med 2018, viser statistikken over innklagede anskaffelser en fallende tendens.

Bli den første til å kommentere på "Svensk statistikk: Tilbydere pr. anskaffelse opp, andelen klagesaker på vei ned"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.