Svensk studie: Brukes mellomledd i anskaffelsene, trengs tillitsvekkende tiltak

Anbud365: Sverige: Rekordstort antall tilsynssaker med påstand om overtredelsesgebyr i 2023Svenske Konkurrensverket er bl.a. tilsynsmyndighet for offentlige anskaffelser og registreringsmyndighet for innkjøpsstatistikk. Det innebærer at Konkurrensverket må ta mot søknader om registrering av annonsedatabaser, teste om de oppfyller kravene til er registrert og føre tilsyn med de registrerte annonsedatabasene. I tillegg kommer de utvidede tilsynsfullmakter som trådte i kraft 1. januar 2024. Dermed kan Konkurrensverket også skjerpe tilsynet med offentlige anskaffelser. På bildet, Rikard Jermsten, generaldirektør i Konkurrensverket (foto: Andreas Eklund).

Skriv ut artikkelen

Offentlige virksomheter som benytter mellomledd/formidlere ved sine anskaffelser, må arbeide for å styrke tilliten til slike opplegg – og forståelsen for at dette er komplekse løsninger. En svensk studie har nemlig avdekket at det er en viss grad av mistro mot offentlige virksomheter som bruker slike opplegg. Og, heter det, det er av største betydning å arbeide for å nå målene med offentlige anskaffelser selv når man bruker mellomledd/formidlere – og kunne dokumentere hvorfor, når og hvordan opplegget benyttes.

Det er professor Gustaf Kastberg Weichselberger og fil. dr. Sanna Eklund, Göteborgs universitet og Kommunforskning i Västsverige som står for innholdet i rapporten «Mellanhänders påverkan på den offentliga upphandlingen» – på oppdrag fra Konkurrensverket.  I perioden mars-juni 2022 gjennomførte rapportforfatterne intervjuer med 29 personer, i tillegg til at en rekke dokumenter er innhentet.

En «mellanhand» er en formidler, en aktør som kopler kjøpere og selgere med sikte på å dekke kjøperens behov for kjøp av varer, tjenester eller byggentrepriser. Det er mange utgaver av slike, men i rapporten handler det for det meste om en underleverandørløsning. Det betyr at kjøperen bare har avtale med formidleren, som på sin side har avtale med aktuelle leverandører. Kritikk mot bruk av formidlere har i Sverige først og fremst dreid seg om underleverandørløsningen.

Tre bransjer

Studien har et særskilt tar særlig for seg tre bransjer: Reisebyrå, medisinskteknisk og konsulentformidling. Innenfor de to sistnevnte bransjene ble reist spørsmål om hvor kostnadseffektiv denne formidlingsløsningen var og hvordan bruken ville påvirke markedet. Når det gjelder reisebyrå, var kritikken ikke like tydelig, trolig fordi formidlere i reisebyråbransjen er et klassisk mellomledd som ren formidlingstjeneste og fordi en slik tjeneste ville bli for utfordrende og ineffektiv å ha internt.

Kjøpersiden mente i stor utstrekning at mellomledd fyller et behov når de gjelder kompetanse og kapasitet som man ikke har internt. Leverandørsiden var mer kritisk, ifølge rapporten: Kostnadene kan lett løpe løpsk om man ikke ser på totalkostnaden ved bruk av mellomledd.

Positivt for SMB-er?

Utfra et konkurranseperspektiv kan man se formidlerne som en mulighet for små og mellomstore foretak til å bli mulige leverandører til dette mellomleddet, og dermed være en forutsetning for dem til å komme inn på markedet, skriver forskerne. I noen bransjer er det imidlertid skjedd en konsolidering på mellomleddet, slik at det nå bare er et fåtall store aktører der. Fra leverandørsiden så man visse utfordringer knyttet til transparens, og hvis formidlernes rolle er uklar og mellomleddet oppfattes mer som en konkurrent til underleverandørene, er det risiko for korrupsjon, ifølge rapporten.

Når det gjelder krav om miljø, klima og innovasjon, kan sviktende kontroll med underleverandører føre til at slike krav i mindre gard stilles. For innovasjon spesielt, peker leverandører i rapporten på en viss uvilje eller forsiktighet med å delta i anskaffelser og dermed dele følsom informasjon av frykt for at det blir unyttet på en feilaktig måte.

Kostnader og innovasjon

For å få kostnadseffektive anskaffelser som mulig mener forskerne det er nødvendig at en kjøpende virksomhet nøye analyserer hvilke behov virksomheten har, hva mellomleddet eventuelt har å tilføre og hvordan kostnaden kan motiveres. Dertil hvilke alternativ og tilhørende kostnader som kan dukke opp om dette heller ivaretas internt.

Likeledes slår de fast at det er et utviklingspotensial ved anskaffelser via mellomledd når det gjelder å stile krav og samtidig kreve at vedkommende opptrer lojalt. Også krav knyttet til samfunnshensyn bør stilles i slike anskaffelser på like linje med andre anskaffelser. Viktig i den forbindelse, ifølge forskerne, er de tå tenke gjennom hvordan innovasjon i ulike bransjer blir påvirket og øke bevisstheten om den risiko og de konsekvenser av opplegget som leverandører i studien har påpekt.

Bli den første til å kommentere på "Svensk studie: Brukes mellomledd i anskaffelsene, trengs tillitsvekkende tiltak"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.