Svensk tilsyn med anskaffelsespraksis gir positive resultater

Anbud365: Svensk tilsyn med anskaffelsespraksis gir positive resultaterDe fleste offentlige virksomhetene de hadde hatt tilsyn hos, gjennomførte i etterkant positive forandringer, konstaterte generaldirektøren i svenske Konkurrensverket, Dan Djöblom, i et foredrag (Foto: Dan Sjunnesson).

Skriv ut artikkelen

Aktivt tilsyn med at regelverket om offentlige anskaffelser overholdes, gir effekt. Det er erfaringene Konkurrensverket i Sverige har. Blant annet kunne en kommune som hadde hatt tilsynsbesøk, bygge på kritikk og råd i tilsynsrapporten ved neste anskaffelse. Resultatet var lavere pris på produktene enn hva de hadde greid ved gjentatte direkteanskaffelser.

Håndhevingen av regelverket for offentlige anskaffelser i Sverige ivaretas dels av det administrative domstolsystemet, dels av Konkurrensverket. Blant rollene sistnevnte har, er å føre tilsyn med om reglene etterleves. Den aktive tilsynsrollen er det ingen som ivaretar her hjemme når det gjelder offentlige anskaffelser. Kofa og våre domstoler er avhengig av at noen melder fra før de gjør noe.

Det overgripende målet med det svenske anskaffelsestilsynet er å bidra til effektive offentlige anskaffelser til nytte for samfunnet generelt og for markedets aktører. Rent konkret betyr det at Konkurrensverket ved sine tilsyn ønsker å bidra til at offentlige myndigheter endrer anskaffelsespraksis i positiv retning.

Egen tilsynsrapport med erfaringer

Tips, medieoppslag eller søk i databaser er viktige kilder når tilsyn skal gjøres. Noen ganger gjøres også mer planlagte tilsyn. Det kan være spesielle områder, rettsspørsmål eller bestemte offentlige virksomheter som da velges, gjerne på grunnlag av mange tips. Konkurrensverket planlegger å utgi en egen tilsynsrapport over på nyåret. Der skal man gjøre rede for erfaringene fra tilsynsvirksomheten, i tillegg til å vurdere hvilken virkning tilsynsarbeidet har.

Nettopp dette med hvilken virkning tilsynsarbeidet har, var blant temaene som generaldirektøren i Konkurrensverket, Dan Sjöblom, nylig var innom i et foredrag. De fleste offentlige virksomhetene de hadde hatt tilsyn hos, gjennomførte i etterkant positive forandringer, konstaterte han. Det kan dreie seg om intern kompetanseutvikling eller å ha etablert et system for oppfølging og kontroll. Noen har gjort endringer i sin interne organisering for å tydeliggjøre der f.eks. ansvarsforhold tidligere har vært uklart.

Fått ny, verdifull kunnskap

Sjöblom trakk spesielt fram noen kommune, som hadde hatt en såkalt dypere granskingstilsyn i regi av Konkurrensverket. De har fått, sa han, ny, verdifull kunnskap som de kan bruke i sitt videre arbeid med å forbedre og effektivisere sitt arbeid med offentlige anskaffelser. Etter å ha fått granskingsrapporten gjennomførte en av kommunene en ny anskaffelse, denne gangen for å kjøpe skrivere og tonere, og kunne konstatere at dette hadde ført til reduserte kostnader sammenliknet med de tidligere, løpende direkteanskaffelsene. To av kommunene hadde fått tilført ressurser slik at de kunne styrke anskaffelseskompetansen.

En generell konklusjon fra de dypere tilsynene er at kommunenes dokumentasjon av direkteanskaffelsene som de hadde gjennomført, ikke holdt mål. Sjöblom poengterte også at det var viktig at de ulike delene av en kommune kjente til hva de øvrige delene gjør. Likeledes bør kommunene, uansett hvorledes de organiserer sin innkjøpsvirksomhet, sørge for kontroll med den totale innkjøpsvirksomheten.

Bli den første til å kommentere på "Svensk tilsyn med anskaffelsespraksis gir positive resultater"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.