Svenske anbud: 46% av alle som fikk offentlige kontrakter, var småforetak

Anbud365: Svenske anbud 46% av alle som fikk offentlige kontrakter, var småforetakKonkurrensverket, her ved sin generaldirektør, Rikard Jermsten, har publisert sin rapport om status for offentlige anskaffelser i Sverige i 2017 (foto: Andreas Eklund).

Skriv ut artikkelen

De store bedriftene som leverte tilbud i kunngjort anbudskonkurranser i Sverige kapret 28% av kontraktene, men utgjorde bare 6% av alle de bedriftene som deltok i slike konkurranser i 2017. Småbedrifter og mikroforetak utgjorde 72% av alle dem som var med i konkurransene. Blant de som fikk kontrakt, var det 46% fra denne bedriftsgruppen. Dette fremgår av en fersk rapport fra Konkurrensverket i Sverige.

Konkurrensverket har, i samarbeid med Upphandlingsmyndigheten, laget en rapport, «The Swedish procurement monitoring report 2018». Den viser tall som gjelder offentlige anskaffelser i 2017, og er laget i henhold til de krav EU setter for slik rapportering.

For første gang publiseres det et anslag som Konkurrensverket har gjort over verdien i de svenske kunngjøringspliktige anskaffelsene. Det dreier seg om ca. 684 milliarder kroner, og det tilsvarer nær en sjettedel av BNP eksl. mva. Dette er en økning på 42 milliarder fra 2016, dvs. opp 6 %.

Antall anbud pr. konkurranse

Blant de øvrige opplysningene i rapporten er at ved anskaffelser over EU/EØS-terskelverdiene får om lag hver åttende oppdragsgiver bare ett tilbud i minst halvparten av sine kunngjorte anbud. I anskaffelser under denne terskelverdien var andelen noe lavere – bare nær hver ellevte oppdragsgiver.

Pr. 1. september i fjor var 1353 av de anskaffelsene som ble kunngjort i 2016, registrert i det svenske klagesystemet. Det tilsvarer 7,4%, fremgår det av statistikken – en høyere andel (9,9%) for kunngjøringer over EU/EØS-tersklene. Det er flest kommunale anskaffelser som havnet i klagesystemet (885), men størst andel klager har landstingene (fylkeskommunene) med 11,2%.

Flest klager

Størst andel klager kommer fra gruppen kontor- og IT-utstyr, der 17,9% av anskaffelsene havnet i klagesystemet. Flest klager, målt i antall, kom fra helse- og sosialtjenester (102 av 776 anskaffelser).

Om lag hver fjerde klage ble avgjort i favør av klageren, viser statistikken i Konkurrensverkets rapport. I 2014 var andelen 25%, i 2017 24%. Øvrige år fra og med 2012 viser en større andel klager avgjort i favør av klageren.

Gjennomsnittlig klagebehandlingstid

Det er også tall for hvor lang tid det har tatt å behandle en klage. Både i 2015 og 2016 var den gjennomsnittlige behandlingstiden 2,4 måneder. Alle de tre administrative domstolsnivåene er da med i beregningen. I 2015 var den lengste behandlingstiden 14,5 måned, i 2016 20.8 måneder.

35% av de bedriftene som deltok i anbudskonkurranser i Sverige i 2017 over EU/EØS-terskelverdiene var mikrobedrifter, i henhold til EUs definisjon. Mikrobedrifter skal bl.a. ha færre enn 10 ansatte. 37% var småbedrifter, dvs. med mellom 10 og 49 ansatte, og 14% mellomstore (færre enn 250 ansatte).

De som fikk kontrakter

Statistikken tar også for seg bedriftsstørrelse og vinnere av konkurransene, dvs. de som får kontrakt. Over EU/EØS-tersklene var mikrobedriftene her representert med 18%, småbedriftene med 28% og de mellomstore med 20%. De store bedriftene sto for 28% av kontraktene, men bare 6% av det antallet bedrifter som leverte tilbud over EU/EØS-terskelverdiene i Sverige i 2017.

Bli den første til å kommentere på "Svenske anbud: 46% av alle som fikk offentlige kontrakter, var småforetak"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.