Svenske klagedomstoler bommet på tolkning av karensregel

Anbud365: Svenske klagedomstoler bommet på tolkning av karensregelHögsta förvaltningsdomstolen tydeliggjorde i en sak hva som trengs for at en klageinstans skal kunne akseptere at en klage medfører forlenget karensperiode.

Skriv ut artikkelen

En leverandør klaget på kontraktstildeling og lot klagen også omfatte de deler av anskaffelsen han ikke hadde levert tilbud på. De underliggende klageinstansene mente at dette likevel kvalifiserte for ordningen med forlenget karensperiode, men Högsta förvaltningsdomstolen grep inn: Det mangler en redegjørelse for om selskapet har lidt eller kommer til å lide økonomisk skade når det gjelder disse delene av anskaffelsen. Slikt må godtgjøres for å få forlenget karensperiode.

I svensk anskaffelseslovgivning er det en bestemmelse som åpner for forlenget karensperiode. Det gjelder dersom det i den opprinnelige karensperioden er innkommet en klage til förvaltningsrätten på anskaffelsen. I såfall gjelder den utvidede karensperioden mens denne klagedomstolen behandler klagen. Förvaltningsrätten er første instans i det svenske, administrative domstolsapparatet, som også fungerer som klageorgan for offentlige anskaffelser.

I en konkret sak for Högsta förvaltningsdomstolen – øverste instans i det nevnte domstolsapparatet – hadde en leverandør i rett tid klagete inn en oppdragsgivers tildelingsbeslutning. Anskaffelsen var inndelt i 11 grupper, hvorav klageren leverte tilbud i sju. Kravet i klagen var enten ny evaluering eller fornyet anskaffelse. Leverandøren oppgav imidlertid senere at klagen gjaldt alle produktgruppene, også de delene som leverandøren ikke hadde levert tilbud i.

Hele veien gjennom klageapparatet

Oppdragsgiveren mente at förvaltningsrätten måtte oppheve den forlengede karensperioden for de delene av anskaffelsen der leverandøren ikke hadde levert tilbud. Det ville ikke förvaltningsrätten og samme vurdering ble gjort av den andre av de tre instansene i klageapparatet, kammarrätten. Dermed havnet spørsmålet om hva som gjelder for forlenget karensperiode for Högsta förvaltningsdomstolen (Mål nr 6536-19).

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast at det ikke fins grunnlag for å forlenge rekkevidden av karensperioden for noe annet enn hva som omfattes av klagen. En forlenget karensperiode vil dermed ikke hindre at en kontrakt kan inngås for de deler av anskaffelsen som ikke er tema for klage.

Hva gjelder for en klage?

Domstolen minner om at en klage i prinsippet gjelder økonomiske forhold mellom ulike næringsinteresser. En forutsetning for at en leverandør skal ha rett til å få en bestemt anskaffelse klagebehandlet er at denne har eller har hatt interesse av å inngå kontrakt. For at det skal gjøres et inngrep kreves dessuten at leverandøren har lidt eller kan komme til å lide skade av den eller de feil som påtales. Hovedregelen er at den parten som gjør gjeldende at en anskaffelse er feilaktig på en klar måte må angi hvilke omstendigheter som klagen hviler på.

I denne saken, fremholder domstolen, har ikke leverandøren – klageren – ikke gjort gjeldende at selskapet har interesse av å inngå kontrakt i de delen av anskaffelsen der det ikke leverte tilbud. Heller ikke har leverandøren redegjort for at selskapet har lidt eller kommer til å lide skade når det gjelder disse delene av anskaffelsen. Derfor er det ikke rimelig med en forlenget karensperiode for disse delene i leverandørens klage. Förvaltningsrätten burde ha opphevet den utvidede karensperidoen for de aktuelle delene i anskaffelsen, konkluderer Högsta förvaltningsdomstolen.

Bli den første til å kommentere på "Svenske klagedomstoler bommet på tolkning av karensregel"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.