Svenske offentlige innkjøpere lanserer eget forslag til anskaffelseslov

Anbud365: Svenske offentlige innkjøpere lanserer eget forslag til anskaffelseslovPå bildet Emma Breheim, innkjøpssjef i Luleå kommune og leder i Sveriges Offentliga Inköpare (foto: Luleå kommun).

Skriv ut artikkelen

I Sverige har nå de offentlige innkjøperne selv laget sitt utkast til lov om offentlige anskaffelser. Det er Sveriges Offentliga Inköpare som står bak utkastet, som har 11 paragrafer og gjelder kjøp under EU/EØS-terskelverdiene. I dag, heter det, er regelverket både kronglete og utydelige – vi trenger en kraftig forenkling.

Lovforslaget, i en uoffisiell norsk oversettelse, lyder slik:

Den offentlige anskaffelsens formål 

1 § Offentlige anskaffelser skal foregå utfra oppdragsgiverens behov, for å sikre en god økonomisk husholdning og for at oppdragsgiverens mål skal kunne oppnås.

Grunnleggende prinsipper 

2 § All anskaffelse skal foregå på basis av prinsippene om ikke-diskriminering,   likebehandling, åpenhet, forholdsmessighet og gjensidig anerkjennelse.

Gjennomføring av anskaffelsen 

3 § Anskaffelsen skal foregå slik at markedsmessige vilkår oppnås. Det innebærer at

  1. En markedsundersøkelse gjennomføres og en leverandør forespørres
  2. Minst to leverandører forespørres, eller
  3. Kunngjøring foregår på oppdragsgiverens hjemmeside eller i en alminnelig tilgjengelig  database, eller
  4. En annen metode benyttes som på en tilstrekkelig måte ivaretas konkurransen med    hensyn til anskaffelsens verdi, aktuell bransje og oppdragsgiverens behov.

Dokumentasjon og avgjørelse

4 § Oppdragsgiveren skal dokumentere anskaffelsen på tilstrekkelig måte for å kunne  vise at anskaffelsen oppfyller kravene i denne loven.

5 § Oppdragsgiveren skal begrunne sin beslutning om valg av leverandør 

Retningslinjer 

6 § Oppdragsgiveren skal vedta slike retningslinjer for anskaffelser etter denne loven, som beskriver prosessen for anskaffelser, dokumentasjon og beslutninger.

7 § Oppdragsgivere som ikke har vedtatt retningslinjer etter §6 skal følge reglene for  anskaffelser i loven (2016:1145) om offentlige anskaffelser, selv om verdien av  anskaffelsen ligger under den aktuelle terskelverdien.

Bruksområde 

8 § Denne loven kan benyttes dersom anskaffelses verdi, regnet ut fra loven (2016:1145) om offentlige anskaffelser 5.kap, er lavere enn terskelverdien som oppgis   i artikkel 4 i direktiv 2014/24/EU eller i vedtak eller meddelelse fra Europakommisjonen etter 6 i direktivet. Loven kan også benyttes på de tjenester som angis i Bilaga 2 til loven (2016:1145) om offentlige anskaffelser, uansett verdi.

Klager 

9 § Anskaffelser etter denne loven kan innklages fra det tidspunktet da kontrakt er undertegnet etter de regler som finnes i loven (2016:1145) om offentlige  anskaffelser 20 kap 4-10 §§ samt 20 kap 12 §.

Erstatning 

10 § En oppdragsgiver som ikke har fulgt bestemmelsene i denne loven skal erstatte den skaden som derved er skjedd for en leverandør. Retten til erstatning omfatter erstatning til en leverandør som har deltatt i en anskaffelse for kostnader han har hatt for å forberede tilbud og for øvrig deltatt i anskaffelsen, om tilsidesettelsen av bestemmelsene i denne loven bevisbart har påvirket leverandørens muligheter til å få kontrakten.

11 § Et eventuelt krav om erstatning skal reises for en allmenn domstol innen ett år fra det tidspunktet da avtalen ble gjort mellom oppdragsgiveren og en leverandør. Skjer ikke det, er retten til erstatning tapt.

Bli den første til å kommentere på "Svenske offentlige innkjøpere lanserer eget forslag til anskaffelseslov"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.