Svenske råd til staten: Øk pådriver-takten og samordne innkjøpsmakt for å nå klimamålene

Anbud365: Svenske råd til staten Øk pådriver-takten og samordne innkjøpsmakt for å nå klimamåleneGeneraldirektør Inger Ek i Upphandlingsmyndigheten, som nylig leverte 26 forslag til den svenske regjeringen - alle med sikte på ytterligere å bruke kraften i offentlige anskaffelser til å nå klimamålene (foto: Andreas Blomlöf).

Skriv ut artikkelen

Statens andel av de offentlige anskaffelser i Sverige er ikke stor nok til alene å være et effektivt verktøy i arbeidet med å nå klimamålene. Men staten kan lage lover og staten kan være pådriver. Det er tankegangen bak en serie innspill fra Upphandlingsmyndigheten til den svenske regjeringen om hvordan offentlige anskaffelser i enda større grad kan bidra til å nå klimamålene. Kunnskap, økt modenhet og eierskap hos ledelsen er sentrale stikkord, og: Staten bør øke takten som pådriver og samordne den offentlige innkjøpsmakten.

Upphandlingsmyndigheten fikk i fjor et oppdrag fra den svenske regjeringen som gikk ut på å komme med forslag til hvordan offentlige anskaffelser ytterligere kan bidra til å nå klimamålene. Nå har regjeringen fått 26 forslag som følge av dette oppdraget. De handler om at staten må vise vei, en tydeligere lovgivning og øke offentlige oppdragsgiveres kompetanse når det gjelder effektive og bærekraftige anskaffelser.

I sin omtale av forslagene understreker Upphandlingsmyndigheten at staten har begrensede muligheter til gjennom egne anskaffelser å bidra til å redusere klimapåvirkningen. I Sverige står kommuner og regioner for 80% av alle kunngjorte anskaffelser. Men, heter det, staten kan påvirke forutsetningene for at offentlige anskaffelser kan bidra mer på området.

Priser og kostnader

Et av forslagene går ut på å utrede kostnadsstrukturene for de varene og tjenestene som anskaffes. Dette er et styringsinstrument som hører med til de grunnleggende forutsetningene og en utredning kan i store effekter på sikt.

Upphandlingsmyndigheten tar dessuten til orde for å se nærmere på f.eks. skatter og avgifter, pant på ulike materialer og endrede avskrivningsregler. Klimahensyn i anskaffelser kommer ikke sjelden i konflikt med priser og kostnader, heter det.

Mangel på kunnskap

Fortsatt er det store mangler når det gjelder kunnskap om hvordan anskaffelser påvirker klimaet, og Upphandlingsmyndigheten peker på tiltak som kan videreutvikle statistikk, infrastruktur og faktaunderlag for denne typen informasjon.

Dessuten pekes det på at staten i styringen av sine ulike myndigheter og selskap må tydeliggjøre at de skal arbeide med anskaffelser som et verktøy for å nå klimamålene. Også styringen av statlige rammeavtaler må økes.

En kvalifisert utdannelse knyttet til offentlige forretninger trengs, likeledes statlig finansiering av innkjøpsstrateger med spesialistkunnskap om klima og internasjonalt samvirke med sikte på kunnskapsoverføring.

Øke takten som pådriver

Upphandlingsmyndigheten mener at staten bør øke takten som pådriver og samordne den offentlige innkjøpsmakten, f.eks. gjennom bestillernettverk, som et bidrag til en bærekraftig utvikling. Store innkjøpsvolum kan friste næringslivet, bl.a. til å utvikle innovative produkter og tjenester for å nå klimamålene.

Det er også behov for økt modenhet i offentlige anskaffelser, slår Upphandlingsmyndigheten fast. Det er fortsatt behov for å arbeide for økt modenhet i det strategiske innkjøpsarbeidet i det offentlige og å få beslutningstakere i det offentlige til å ta større eierskap til innkjøpsutfordringer, heter det.

Bli den første til å kommentere på "Svenske råd til staten: Øk pådriver-takten og samordne innkjøpsmakt for å nå klimamålene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.