Svenske regioner mobiliserer for menneskerettigheter og miljø i anskaffelser

Anbud365: Svenske regioner mobiliserer for menneskerettigheter og miljø i anskaffelserPauline Göthberg er sekretariatsleder i Hållbar upphandling, svenske regioners samarbeidsorgan innenfor bærekraft, miljø og menneskerettigheter.

Skriv ut artikkelen

Sveriges regioner tar nå ytterligere et løft for å fremme miljø og hensyn til menneskerettigheter i deres anskaffelser. Deres snart 13 år gamle nasjonale samarbeid, Hållbara upphandling, styrkes, og sammen skal de øke antallet inspeksjoner i leverandørkjeder i risikoutsatte anskaffelser. De skal styrke kompetansen på bærekraft og miljø og utvikle harmoniserte miljøkrav på områder som klima, helseskadelige produkter og sirkulærøkonomi.

Hållbar upphandling er et nasjonalt samarbeid mellom samtlige 21 regioner i Sverige som har pågått siden 2010. For tiden er det tre ansatte i sekretariatet, men det ventes utvidet til fem. Bakgrunnen er at bidraget til Hållbar upphandling er økt fra 50 øre til en krone pr. innbygger årlig i de respektive regionene. Sykehusinnkjøp og Etisk handel Norge er eksempler på norske virksomheter som har utvekslet erfaringer med Hållbar upphandling.

Samarbeidet er til for å fremme bærekraft i anskaffelser og for å gi regionene støtte og hjelp i arbeidet med økt sosial og miljømessig bærekraft. Oppfølging, kompetanseutvikling og kommunikasjon er stikkord for virksomheten, som også står for deling av sammenfatninger av foretatte revisjoner av aktuelle anskaffelser. Et formål er å identifisere og minimere risiko for mennesker og miljø gjennom et produkts hele livsløp.

Siden 2018 har Hållbar upphandling og regionene også hatt økt oppmerksomhet mot å utvikle harmoniserte, produktspesifikke miljøkriterier.

Øke antall oppfølginger

I et intervju publisert bl.a. på hållbarupphandling.se sier sekretariatsleder Pauline Göthberg at de økte ressursene at man skal øke tallet på oppfølginger slik at regionene får det de har betalt for. I tillegg skal de utvikle flere harmoniserte miljøkrav innenfor områdene klima, helseskadelige produkter og sirkulærøkonomi. En sentral del i arbeidet er å øke kompetansen i alle regionene når det gjelde bærekraftige anskaffelser.

Majoriteten av de oppfølginger som gjøres, skjer hos de svenske leverandørene, men i en del tilfeller gjøre også såkalt revisjoner i fabrikkleddet. Et eksempel er hansker som spesialhelsetjenesten kjøper inn og som først og fremst kommer fra Malaysia, der det er risiko for barnearbeid. Hållbar upphandling og regionene skal også gjøre en såkalt isotop-test for – eksempelvis – å sjekke den bomullen som kjøpers fra Xinjang i Kina. Der er det konstatert alvorlige overgrep mot uigurer.

Programerklæring

Nettverket utviklet i fjor en programerklæring som innebærer en ambisjonsøkning når det gjelder det nasjonale samarbeidet fra og med 2023. Visjonen er uttrykt slik: Velferd gjennom verdensledende bærekraftig anskaffelser. Strategien som skal lede til oppfyllelse av visjonen, har tre hoveddeler: Mobilisering, samarbeid og kunnskapsspredning. Skal Sveriges 2030-mål nås, heter det, må samarbeidet mellom Sveriges regioner intensiveres og innkjøpsavdelingene må gis de rette forutsetningene. Blant annet må det til mer kraftfulle verktøy for bærekraftige anskaffelser.

Strategien er på mange måter et rammeverk eller verktøykasse, heter det, om skal fylles med verktøy og prosesser for å oppfylle det behov regionene har for støtte i arbeidet med økt harmonisering av miljøkrav på en systematisk og strukturell måte. Det er mye av arbeidet som skal foregå i år. Også overfor leverandørmarkedet er denne harmoniseringen et signal av hva som forventes.

Bli den første til å kommentere på "Svenske regioner mobiliserer for menneskerettigheter og miljø i anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.