Sverige innfører «EU-paragraf» i sine anskaffelseslover; får forrang

Anbud365: Sverige innfører «EU-paragraf» i sine anskaffelseslover; får forrangDen svenske regjeringen legger til rette for at EUs bruk av IPI-forordningen (International Procurement Instrument), som innebærer at EU kan møte såkalte tredjeland som stenger sine anskaffelsesmarkeder for medlemsland i EU. I såfall kan Europakommisjonen beslutte IPI-tiltak som stenger tredjelands tilgang til offentlige anskaffelser i EU-området. På bildet: Erik Slottner, civilminister (foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet).

Skriv ut artikkelen

I svenske anskaffelses-lover kommer det nå inn en såkalt «EU-paragraf». Den åpner for at anskaffelses-bestemmelser på EU-nivå skal veie tyngre enn nasjonal lovgivning. Dette skal være en del av verktøykassen som EU har vedtatt og som skal sikre gjensidighet overfor tredjeland når det gjelder å handle på hverandres offentlige anskaffelsesmarkeder. Tabloid fortalt: Får ikke vi handle hos deg, skal ikke du få handle på våre markeder heller. Og om EU skal treffe tiltak i den forbindelse, må ikke nasjonale regler stå i veien.

Det heter i promemorian (notatet) fra den svenske regjeringen at man ønsker å synliggjøre at det kan være rettslige anskaffelses-bestemmelser på EU-nivå som har forrang for nasjonal lovgivning. Likeledes ønsker regjeringen å sikre leverandørenes klagerettigheter dersom en oppdragsgiver tolker de overordnede EU-bestemmelsene på feil måte. I tillegg klargjøres det at tilsynsmyndigheten, m.a.o. Konkurrensverket, kan føre tilsyn med svenske, offentlige oppdragsgiveres praktisering av EU-reglene med forrang fremfor nasjonale anskaffelsesregler.

I kraft februar neste år

Den såkalte IPI-forordningen (International Procurement Instrument) tok til å gjelde allerede i august 2022, men regjeringen mener det ikke er noe hinder for at lovendringen først trer i kraft 1. februar neste år. Europakommisjonen har hittil ikke gjort noen tiltak i pakt med denne forordningen.

IPI er et eksempel på et regelverk som åpner for at EU kan møte såkalte tredjeland som stenger sine anskaffelsesmarkeder for medlemsland i EU. I såfall kan Europakommisjonen beslutte IPI-tiltak som stenger tredjelands tilgang til offentlige anskaffelser i EU-området.

Restriksjoner

IPI-forordningen gir Europakommisjonen myndighet til å starte undersøkelser av påståtte tilfeller av restriksjoner som tredjeland har overfor EU-bedrifter. Det kan være restriksjoner på offentlige anbud som påvirker konkurranseevnen i sektorer som for eksempel bygg, offentlig transport, medisinsk utstyr, kraftproduksjon og legemidler. Samtidig skal Kommisjonen starte konsultasjoner med det aktuelle landet om å åpne innkjøpsmarkedet.

Dersom forhandlinger med tredjeland ikke fører fram, åpner IPI-forordningen for flere tiltak. Kommisjonen kan innføre restriksjoner på utenlandske selskapers tilgang til EUs marked for offentlige anskaffelser, dersom de kommer fra et land som fortsetter å anvende restriksjoner for EU-selskaper. Det kan gjøres ved å justere anbud fra det landet det gjelder, for eksempel ved å vurdere anbudet til en høyere pris enn den faktiske prisen som er foreslått. I siste instans kan Kommisjonen vedta å ekskludere enkelte anbud fra det aktuelle landet.

«Smutthull»

Imidlertid er det et «smutthull» i EU-lovgivningen. Det åpnes for at oppdragsgivere kan beslutte å ikke anvende IPI-tiltakene dersom anbudet er knyttet til allmenne interesser, som folkehelse eller beskyttelse av miljøet. Det samme gjelder dersom det bare foreligger anbud fra økonomiske aktører med opprinnelse i et tredjeland som er gjenstand for et IPI-tiltak.

Mer om IPI kan du lese her.

Bli den første til å kommentere på "Sverige innfører «EU-paragraf» i sine anskaffelseslover; får forrang"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.