Sverige innfører plikt til å vurdere samfunnshensyn i anskaffelser fra juli 2023

Anbud365: Sverige innfører plikt til å vurdere samfunnshensyn i anskaffelser fra juli 2023– Med denne reformen vil jeg markere en tydelig innretning mot mer ressurseffektive og sosialt bærekraftige offentlige anskaffelse, sier civilminister Ida Karkiainen, som nylig la fram «En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling» (foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet).

Skriv ut artikkelen

Fra 1. juli neste år er det slutt for frivilligheten som svenske offentlige oppdragsgivere har når det gjelder å prioritere – ikke prioritere – samfunnshensyn i sine anskaffelser. Da skal de i hver anskaffelse vurdere om det er egnet å ta bestemte samfunnshensyn med. Det blir pliktig, og vurderingen som gjøres i skal dokumenteres. Det fremgår av et lovforslag regjeringen i vårt naboland i øst har på gang.

Det er en såkalt lagrådsremiss den svenske regjeringen er ute med nå. Det er stadiet før en proposisjon til Riksdagen. Formålet er å sjekke om forslaget kolliderer med annen lovgivning, om teksten er presis nok for de man ønsker osv.

Ifølge forslaget skal alle offentlige oppdragsgivere heretter se hen til klima, miljø, menneskers helse, dyrevern og sosiale og arbeidsrettslige aspekter når anskaffelsens art er av egnet karakter. Unntaket er anskaffelser under grensen for direktekjøp.

Også lage egne retningslinjer

Samtidig skal alle oppdragsgivere pålegges å etablere retningslinjer for hvordan de nevnte aspektene skal tas hensyn til i anskaffelsene.

Og det følger med en dokumentasjonsplikt. En oppdragsgiver eller enhet skal for hver anskaffelse dokumentere sine vurderinger knyttet til spørsmålet om plikten til å ivareta vise samfunnsinteresser og – hvordan plikten ble gjennomført i den konkrete anskaffelsen.

Trer i kraft 1. juli 2023

Lovendringen skal tre i kraft om et år, 1. juli 2023, slik regjeringens planer er. I lagrådsremissen fremhever regjeringen at forslagene kan forventes å lede til gunstige virkinger for de områdene den nye loven omfatter.

Regjeringen peker på at lovgivningen gir et stort handlingsrom for å ta hensyn til ulike samfunnsinteresser gjennom bruk av offentlige anskaffelser. Regelverket bygger imidlertid på – med visse unntak – frivillighet i dag og noen form for generell plikt til å ta slike hensyn finnes ikke. Likeledes er det stor frihet til selv å bestemme hvilke samfunnsinteresser som bør prioriteres og hvordan en anskaffelse skal utformes for å fremme disse.

Skjerpe regelverket

Med utgangspunkt i de høyt prioriterte målene for hva en anskaffelse bør brukes til, skriver regjeringen, er det grunnlag for å overveie om dagens regelverk bør skjerpes for bedre å nå målene på de nevnte samfunnsområdene.

Bli den første til å kommentere på "Sverige innfører plikt til å vurdere samfunnshensyn i anskaffelser fra juli 2023"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.