Sverige tar grep og innfører statistikkplikt i offentlige anskaffelser

Anbud365: Sverige tar grep og innfører statistikkplikt i offentlige anskaffelserCivilminister Ardalan Shekarabi fremmer på sin regjerings vegne forslag om å lovfeste staistikkplikt. Formålet er å øke kunnskapen om offentlige anskaffelser, noe som kan forbedre mulighetene for strategisk styring, samt oppfølging og evaluering på dette området (foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet).

Skriv ut artikkelen

Regjeringen i Sverige har sett seg lei på det dårlige statistikkmaterialet fra offentlige anskaffelser og tar nå grep. Et forslag til lovfesting av statistikkplikt kommer. Dette gjelder så vel over som under EU/EØS-terskelverdiene. En ny lov skal tre i kraft 1. januar 2019. Men den regjeringen vil ikke ha en svensk utgave av «doffin» – kunngjøringer skal fortsatt være noe konkurransen i markedet tar seg av.

I sitt forslag skriver den svenske regjeringen at statistiske opplysninger om offentlige anskaffelser i første rekke skal skaffes til veie via kunngjøringer, så vel av konkurranser som skal begynne som av gjennomførte. Formålet er å øke kunnskapen om offentlige anskaffelser, noe som kan forbedre mulighetene for strategisk styring, samt oppfølging og evaluering på dette området.

For å sikre at opplysningene i kunngjøringene holder mål, foreslår regjeringen at alle anskaffelser skal kunngjøres i registrerte kunngjøringsdatabaser. Konkurrensverket skal foreta registreringen av aktuelle databaser, og – eventuelt – tilbakekalle slike godkjenninger. Det stilles krav til de foretakene som skal drive databasene, likeledes til databasene når det gjelder tekniske prestasjoner, funksjonalitet, servicenivå og tilgjengelighet.

Innhenting av statistikk

Det er Upphandlingsmyndigheten som skal få ansvaret for å innhente statistikk, sammenstille materialet og gjøre det tilgjengelig. I tillegg til at de registrerte kunngjøringsdatabasene skal være forpliktet til å levere ønsket statistikk, kan Upphandlingsmyndigheten også hente statistikk annensteds. Et eksempel er oversikt over klager, som Domstolsverket har. Tilgjengeligheten skal sikres gjennom etablering av en nasjonal statistikkdatabase for offentlige anskaffelser.

Dessuten skal det settes i gang et pilotprosjekt med formål å innhente statistikk om innkjøpsvolum fra offentlige virksomheters økonomisystem. Resultatet av dette prosjektet skal danne grunnlag for en vurdering av hvorledes et slikt krav kan innfases i lovgivningen.

Ingen svensk Doffin

Men den svenske regjeringen vil ikke innføre en svenske utgaven av Doffin. Her skal det fremdeles være slik at kunngjøring skal ivaretas av et konkurranseutsatt marked, heter det i statistikk-forslaget.

For å få en best mulig statistikk, skal noen av de opplysninger som kreves ved kunngjøring i EUs TED-database, dvs. for kunngjøringer over EU-terskelverdiene, også skal med i kunngjøringer som gjelder nasjonale anskaffelser.

For å vise at den svenske regjeringen mener alvor, skal statistikk-kravet nå hjemles i lov, mens det nå bare er regulert gjennom en forordning. En slik ny lov ventes å tre i kraft fra 1. januar 2019.

Bli den første til å kommentere på "Sverige tar grep og innfører statistikkplikt i offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.