Tilbyder ble avvist på feil grunnlag, men fikk ikke erstatning

Anbud365: Tilbyder ble avvist på feil grunnlag, men fikk ikke erstatningKammarrätten i Sundsvall avsa en dom der spørsmålet var om en kommune kunne legge til grunn en annen kommunes heving av kontrakt i spørsmålet om avvisning av en tilbyder.

Skriv ut artikkelen

Kommunen avviste en tilbyder, men gjorde det på feil grunnlag. Henvisning til sentrale selskaps-representanters atferd kunne ikke legges til grunn. Da den aktuelle tilbyderen heller ikke fikk uttale seg om avvisningsgrunnlaget for beslutning ble tatt, sto kommunen igjen uten gyldig avvisningsgrunn. Men erstatning til den avviste tilbyderen var det ikke snakk om. Hadde tilbyderen fått slippe inn i konkurransen hadde han nemlig likevel blitt avvist – da fordi obligatoriske kvalifikasjonskrav ikke ville blitt oppfylt.

Dette fremgår av sak 1400-1402-21 for Kammarrätten i Sundsvall. En kommune hadde på egen og andre kommuners vegne gjennomført en åpen anbudskonkurranse om renholdsprodukter, kjemisktekniske produkter m.m. Året før hadde samme kommune sagt opp en kontrakt med en leverandør som omfattet tilsvarende varer på grunn av at leveransene ikke var i henhold til kontrakt. Det var gitt mulighet til å rette opp forholdene, men noen forbedringer hadde ikke skjedd.

I en annen kommune var en kontrakt med en annen leverandør hevet på grunn av sene leveranser, bytte av produkter uten grunnlag i kontrakten m.m. De to leverandørene hadde de samme representantene, tilhørte samme foretaksgruppe og drev med samme virksomhet.

Ble avvist fra ny konkurranse

I den nye anskaffelsen kom det ene selskap igjen som tilbyder, men ble avvist med den begrunnelse at det hadde misligholdt en tidligere kontrakt. Selskapet hevdet at avvisningen var feil, fordi de omstendighetene som ble påberopt hørte til et annet foretak i den aktuelle gruppen.

Kammarrätten pekte på at det innenfor de obligatoriske avvisningsgrunnene finnes en mulighet for avvisning ved å henvise til sentrale personers atferd. Men når det er snakk om de ikke-obligatoriske avvisningsgrunnene finnes ikke et slikt grunnlag. Riktignok er det antydet noe i den retning i forarbeidene til svensk anskaffelseslovgiving, men det må stå i en lovtekst, konstaterte domstolen.

Ikke latt leverandøren uttale seg

Heller ikke kan den omstendighet gjøres gjeldende at en annen kjøpende virksomhet har hevet en kontrakt med leverandøren. Kommunen hadde nemlig ikke, slik regelverket krever, gitt leverandøren mulighet til å uttale seg om omstendighetene før beslutning om avvisning ble tatt.

Kammarrätten tok også for seg spørsmålet om den aktuelle leverandøren kunne ha lidt skade eller risikert å lide skade som følge av avvisningen. Leverandøren i den nye anbudskonkurransen hadde betalingsanmerkninger og hadde på seg en rekke andre betalingskrav. Således nådde ikke leverandøren opp på det nivået som var krevet i konkurransen når det gjaldt teknisk og økonomisk kapasitet. Dermed konkluderte domstolen at ettersom leverandøren ikke oppfylte de obligatoriske kravene til å delta i konkurransen, kunne selskapet ikke dokumentere å ha lidt eller risikerte å lide noen skade som følge av avvisningen.

Bli den første til å kommentere på "Tilbyder ble avvist på feil grunnlag, men fikk ikke erstatning"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.