To av tre statlige i Sverige uten analyse av anskaffelsers miljørisiko

Anbud365: To av tre statlige i Sverige uten analyse av anskaffelsers miljørisikoI forbindelse med Riksrevisionens gransking av statlige virksomheters prestasjoner når det gjelder miljøhensyn i sine anskaffelser, ble det gjennomført en undersøkelse for å avdekke status. På bildet, riksrevisor Helena Lindberg (foto: Frida Ström).

Skriv ut artikkelen

Nær to av tre svenske statlige virksomheter har ikke gjennomført en overgripende risikoanalyse – eller gjort noe tilsvarende – for å identifisere hvilke anskaffelser som kan føre til den største miljøpåvirkningen. Det fremgår av en undersøkelse i regi av Riksrevisionen. Seks av ti sier at det er heller uvanlig å følge opp de miljøkravene man har stilt, og savnet av tilstrekkelig miljøkompetanse oppfattes som et stort hinder for å øke bruken av miljøkrav i sine anskaffelser.

I forbindelse med granskingen av statlige virksomheters arbeid med miljømessig bærekraftige anskaffelser, gjennomførte Riksrevisionen en undersøkelse. Resultatene finnes i rapporten «Miljömässig hållbarhet vid statlig upphandling– på rätt väg men långt kvar».

På spørsmål om oppfølging av kravene svarte 55% at de hadde en aktiv forvaltning av inngåtte avtaler. Imidlertid mente bare halvparten av disse at deres avtaleoppfølging var god nok til å forsikre seg om at leverandørene levde opp til kravene som ble stilt. 42% i denne gruppen mente at så ikke var tilfellet. Nær fire av ti i undersøkelsen svarte dessuten at de ikke hadde en aktiv forvaltning av inngåtte avtaler.

Oppfølging av miljøkrav

Det ble også spurt om hvor vanlig det er at virksomheten følger opp miljøkravene som blir stilt i anskaffelsene. 27% av dem svarte alltid, ganske vanlig eller svært vanlig at slik oppfølging skjer. 62% svarte at det aldri, ganske uvanlig eller svært uvanlig at de skjer. Godt over en av ti svarte «vet ikke».

Et første steg, skriver Riksrevisionen i sin rapport, er at det fins rutiner som sikrer at anskaffelser med betydelige miljøaspekter identifiseres. 62% oppgav at de hadde slike rutiner – 92% av de store, 40% av de små.

Miljøkompetanse

En tredjedel av de statlige virksomhetene i Sverige har egen miljøkompetanse, og 46% av disse svarer i undersøkelsen at det er vanlig eller svært vanlig at denne kompetansen trekkes inn forbindelse med anskaffelser. På den annen side svarer 50% at noe slikt er heller uvanlig hos dem.

Det fremgår av resultatene fra undersøkelsen at manglende kompetanse er et hinder for økt bruk av miljøhensyn som krav i en anskaffelse. 46% svarer at de savner god nok kompetanse på området, og dette gjelder små som store virksomheter.

For sent inn i anskaffelsesprosessene

For øvrig mente 20% av de statlige virksomhetene i undersøkelsen at innkjøpskompetansen kom for sent inn i anskaffelsesprosessene.

Hele 65% av virksomhetene i undersøkelsen hadde ikke gjennomført en overgripende risikoanalyse – eller tilsvarende – for å identifisere hvilke anskaffelser som kan føre til den største miljøpåvirkningen. Det er, heter det, vanligere at store virksomheter gjør slike analysere, men likevel er det 31% i denne gruppen som oppgir at de ikke har utført slike analyser. For en majoritet av virksomhetene, fremholder Riksrevisionen, er det dessuten uvanlig eller at det ikke forekommer å analysere miljøkonsekvensenes omfang og hva slags miljøhensyn man kan tillate seg, selv om virksomheten har funnet ut at miljøhensyn kan være aktuelt.

Bli den første til å kommentere på "To av tre statlige i Sverige uten analyse av anskaffelsers miljørisiko"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.